Tot en met 6 april zijn er geen activiteiten gepland van de afdeling Deltavliegen.