De KNVvL is aan het reorganiseren. Daarover was al wat te lezen in de nieuwsbrieven van de KNVvL. Daarin stond ook een oproep voor leden om actief te worden in de ‘centrale commissies’. Vanuit de afdeling Deltavliegen zoeken we ook nog leden voor die commissies. Daarom vroegen we bij de KNVvL eens wat nou precies het nut is van de reorganisatie en naar het doel van de wat archaïsch klinkende centrale commissies.

De KNVvL is van oudsher dé organisatie die de belangen van de aangesloten luchtsporten behartigt. Maar wat dat nou precies voor de leden betekent, dat is lang niet altijd duidelijk. Doel van de reorganisatie is het veel nauwer betrekken van de afdelingen bij de vereniging, en het duidelijker maken wat de vereniging doet voor de leden. De aanleiding van het reorganiseren was de stroeve samenwerking tussen afdelingen, verenigingsbureau, het hoofdbestuur en de ledenraad.

De centrale commissies

Eén van de manieren waarop de KNVvL de afdelingen meer wil betrekken, is het werken met een aantal centrale commissies. Het is de bedoeling dat in elke commissie leden van de afdelingen en medewerkers van het bondsbureau samen werken aan zaken die voor de luchtsporten belangrijk zijn.

Er zijn nu zeven commissies:

  • Financiën
  • Medisch
  • Onderscheidingen
  • Luchtruim, terreinen en wet- en regelgeving
  • Marketing en communicatie
  • Veiligheid
  • Sport en sportontwikkeling
Het nut van de commissies

De commissies Financiën, Medisch en Onderscheidingen bestonden al. Hierin zitten vooral deskundige leden en medewerkers van de KNVvL, gekozen op basis van hun expertise en niet op basis van afdeling of vliegdiscipline. De overige vier commissies zijn nieuw. Ze worden gevormd door piloten uit alle afdelingen en ondersteund door mensen van het hoofdbureau. De piloten bepalen voor een groot deel zelf wat er binnen elke commissie aan de orde komt. Het is de bedoeling dat op die manier vooral die punten aandacht krijgen, die voor de afdelingen ook echt belangrijk zijn. Omdat er mensen van elke afdeling zitten, wordt het ook makkelijker om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen de afdelingen. Ook blijft het hoofdbureau beter op de hoogte van wat er bij de afdelingen speelt.

Input vanuit de afdeling Deltavliegen

Op dit moment zijn de meeste commissies nog aan het opstarten. Het afdelingsbestuur zorgt dat er in principe bij elke bijeenkomst van een commissie ook een vertegenwoordiger van de afdeling Deltavliegen is. Toch kunnen we nog veel hulp gebruiken. Er is in elke commissie nog plek voor één of meerdere deltisten. Helemaal mooi zou het zijn als niet de bestuursleden ook in deze commissies zitten, maar dat er ándere piloten zijn die dit op kunnen pakken. Natuurlijk is er dan ondersteuning vanuit het bestuur, en zal er ook regelmatig een bestuurslid aanhaken bij een commissieoverleg. Maar het bestuur heeft best veel te doen, en we delegeren graag… Dus, heeft één van de onderwerpen je affiniteit, of heb je altijd al eens aan de KNVvL willen vertellen wat ze nou eigenlijk eens voor ons deltisten moeten doen, dit is je kans! Verwacht geen gespreid bedje; de commissies moeten zich voor een groot deel zelf organiseren. Maar, daarmee hebben ze ook de kans om zelf te bepalen wat de belangrijke onderwerpen zijn.

Meer weten of meedoen?

Wil je meer weten of heb je interesse om mee te doen, dan kun je terecht bij Heleen van den Bos van de afdeling Deltavliegen, of bij Erik Louwes of Marije Roozendaal van de KNVvL.