Elk jaar stelt de Sportcommissie een kernploeg samen: een groep gemotiveerde en getalenteerde wedstrijdpiloten, die op nationale en internationale wedstrijden de eer van de Nederlandse deltapiloten verdedigen. De leden van de kernploeg worden geselecteerd op basis van de al geleverde prestaties, hun potentieel en hun inzet op het gebied van deltavliegen.

De doelen van de Kernploeg

De kernploeg heeft de volgende missie:
“Wij, de leden van de Nederlandse kernploeg zeilvliegen, willen internationaal ambitieus presteren en ambassadeur voor de sport zijn. We willen onszelf als team en individu blijven verbeteren door continu te werken aan de pijlers tactiek, mentaal, techniek, fysiek en materiaal, en willen deze ontwikkeling waarborgen. We willen als team samenwerken en plezier hebben in het avontuur van deltavliegen. Invulling van deze uitdaging is gebaseerd op commitment, onze saamhorigheid, wederzijds respect en acceptatie van elkaar.”

De kernploeg van 2018 bestaat uit deze piloten:

  • Gijs Wanders
  • Mario Campenella
  • Joost Eertman
  • André Disselhorst
  • Sander van Schaik
  • Emiel Jansen
  • Araldo van der Kraats
  • Arne Tänzer