Officiële website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Volg ons op  Twitter  Facebook  Vimeo  

Diversen

 

Aanvraag geluidscertificaat MLA's (blauwe boekje)

De Technische Commissie van de afdeling gemotoriseerd vliegen is in Nederland de aangewezen instantie voor de afgifte van het geluidscertificaat voor MLA's. Met dit formulier kunt u bij de TC uw blauwe boekje aanvragen.

Fotoinstructie bij aanvraag geluidscertificaat MLA's

Dit document bevat instructies ten aanzien van de aan te leveren foto's bij de aanvraag van een geluidscertificaat voor MLA's (blauwe boekje).

 

Dit document bevat een opsomming van de wettelijke vereisten voor het vliegen met MLA's in alle Europese landen, inclusief alle belangrijke contactgegevens. Let op: EMF actualiseert de gids regelmatig. De meest actuele versie vindt u hier.

 

Een link naar diverse aanvraag- en verklaringformulieren van IVW voor de luchtvaart treft u aan in het menu Links/regelgeving.

Fotografeer instructies tbv aanvraag blauw boekje snorvliegen

Dit document bevat foto-instructies ten aanzien van de aan te leveren foto's bij de aanvraag van een geluidscertificaat voor snorvliegers (blauwe boekje).

Aanvraagformulier blauw boekje snorvliegers

Dit document bevat het aanvraagformulier voor een geluidscertificaat voor snorvliegers (blauwe boekje).

Protocol alcohol, drugs en medicatie

De vliegers en technici worden gewezen op de risico’s van het gebruik van medicatie, drugs en alcohol voor en tijdens het vliegen en de onderhoudsactiviteiten.

Deel dit artikel: Facebook Twitter

locaties meer info