Hier vind je actuele informatie over de effecten rondom het Coronavirus gericht op Zweefvliegen. Voor meer algemene informatie check ook de homepage van de KNVvL


Update 2 april - NOTAM (A0677/20), medicals

COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS.
IN ACCORDANCE WITH PHYSICAL DISTANCING MEASURES COVID-19 BY LOCAL AUTHORITIES BASED ON DIRECTIVES MINISTRIES OF HEALTH AND JUSTICE, GENERAL AVIATION FLIGHTS INCLUDING AERIAL WORK WITH POB, OTHER THAN HOUSEHOLD MEMBERS, DISTANCE LESS THAN 1,5M ARE PROHIBITED. POLICE, HEMS AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.
FROM: 01 APR 2020 16:13 TO: 28 APR 2020 12:00 EST

De geldigheidsduur van medische certificaten
De geldigheidsduur van medische certificaten, zonder beperkingen, behalve brilrestricties, is opgerekt met 4 maanden vanaf de vervaldatum van het medisch certificaat of tot de geldigheidsdatum van de ontheffing 18 november 2020. Voorwaarde is wel dat de geldigheidsdatum van het medisch certificaat ligt op of na 18 maart 2020 (KNVvL medische keuring tbv GPL) of 26 maart 2020 (klasse 2 en LAPL).
publicatie ILT


Update 29 maart - Uitstelregeling ILT in verband met Coronavirus

Vanwege de maatregelen die zijn genomen om verspreiding van Civod-19 tegen te gaan, heeft ILT op basis van richtlijnen van EASA een aantal geldigheidstermijnen verlengd. Over het algemeen zijn de vrijstellingen 4 maanden, of tot het einde van de vrijstelling (wat eerder passeert).

Verlenging met maximaal 4 maanden, met een nog mogelijk additionele verlenging van nog eens 4 maanden indien de omstandigheden dit vereisen:
Licenses, ratings & certificates:
- LPE
- Medicals (alleen medicals zonder beperkingen, met uitzondering van visuele).
- Voordrachten voor theorie-examens
- Theorie-examens (wordt nu 18 + 4 maanden)
- Geldigheid van theorie-examens (wordt nu 24 + 4 maanden).
Van de laatste 2 zal de DTO te zijner tijd in overleg met ILT moeten bepalen of kandidaten aanvullende opleiding nodig hebben.

Recentheid
De recentheidseisen (ervaring in de laatste 24 maanden) worden als volgt verlengd:
- Aantal starts en uren -> 32 maanden
- Startmethoden -> 32 maanden
- Towing rating -> 32 maanden
Let op:
Diegene die verlengd wordt dient in veel gevallen een (eenmalige) briefing van een instructeur ontvangen te hebben.
(Lees punt 5 van "Summary of mitigating measures" in het ILT document)

Andere verlengingen
Part-FCL instructeur -> tot 31 oktober 2020
De periode van een FI(S) wordt verlengd naar 44 maanden (3 jaar + 8 maanden).
Dit kan op het bewijs van bevoegdheid worden aangetekend door een (senior) examiner.

Deze regeling is geldig tot 18 november 2020.

KNVvL brevetten en medicals
In lijn van deze ontheffingen vanuit de overheid zullen ook de KNVvL brevetten (GPL) en medicals worden verlengd. Dit wordt per afdeling uitgewerkt en zal via de afdeling op hele korte termijn worden gecommuniceerd.

bron: CIV, afdeling Zweefvliegen
Publicatie ILT


Update 26 maart

Coronavirus, en verlopen van bevoegdheden, wat nu?
Er komen veel vragen binnen over het verlopen van brevetten en medicals en het niet kunnen voldoen aan de verlengingseisen als gevolg van de maatregelen opgelegd door de overheid i.v.m. het Coronavirus.
Op dit moment wordt er door EASA gewerkt aan een ontheffing voor het hele part-FCL gebied, er komt zeker uitstel.
Zodra hierover meer bekend is, zal dit gepubliceerd worden.

Maatregelen bij de club
Op dit moment kunnen er geen clubactiviteiten plaatsvinden als gevolg van de maatregelen vanwege het Coronavirus. Afhankelijk van de lokale situatie heeft elke club zijn eigen beleid wat nog wel of niet kan. Ondertussen is bekend dat het virus minstens 24 uur overleeft op harde materialen zoals bijvoorbeeld deurklinken en gereedschap. Het grootste risico bij een club op dit moment is de besmetting via de handen, wees je hiervan bewust! Ook al ben je alleen, er is altijd kans op besmetting. Het beste is dan ook om thuis te blijven en niet naar het veld te gaan. Mocht je toch naar het veld moeten, denk dan aan het volgende:
- Was meteen de handen bij binnenkomst.
- Neem eigen gereedschap mee.
- Bij gebruik van clubmateriaal: maak het schoon, zowel voor als na gebruik.
Zoals al eerder gemeld: zorg in elk geval voor voldoende zeep bij de wastafels en gebruik papieren handdoekjes.


13 maart - gevolgen maatregelen Coronavirus

Theorie-examen LAPL(s) 14 maart
Het theorie-examen ging op 14 maart niet door, het examen wordt verplaatst. Een nieuwe datum is nu nog niet bekend. We gaan het examen als geheel verplaatsen, dat houdt in dat er geen nieuwe inschrijving geopend wordt voor dit examen en dat er ook geen examengeld wordt gerestitueerd. Zodra er meer nieuws is, worden de kandidaten persoonlijk per e-mail geïnformeerd.

Voortgangstoets FI(s) 15 maart
De voortgangstoets ging op 15 maart niet door, er wordt nog overlegd over het vervolg. Het inschrijfgeld is ondertussen gerestitueerd. Meer informatie volgt rechtstreeks aan de doelgroep zodra er nieuws beschikbaar is.

Clubactiviteiten
Ook Zweefvliegen sluit zich aan bij het beleid van de overheid en de KNVvL.
Hierbij het dringende verzoek aan alle verenigingen om tot 6 april alle clubactiviteiten te staken en - net zoals alle andere sportorganisaties in Nederland - zo onze sportieve bijdrage te leveren aan het vertragen van de verspreiding van het Corona virus.
Sluit het clubhuis voor algemeen gebruik. Faciliteer het opvolgen van de hygiënische adviezen, zorg voor voldoende zeep en gebruik papieren handdoekjes. Maak regelmatig schoon.
Voor het houden van bijeenkomsten blijft het advies om deze uit te stellen tenzij het echt noodzakelijk is dat deze doorgaan. Hanteer hiervoor de richtlijnen van de regering. Een goed alternatief is bijv. een skype-meeting.

Wees alert, zorg voor elkaar. Het vertragen van de uitbreiding van de infectie is echt belangrijk!

Wedstrijden
Het wedstrijdseizoen begint volgens de planning 25/26 april. Inmiddels hebben enkele organiserende clubs hun geplande wedstrijd al gecanceld. Dat geldt voor de Teugse tweedaagse en voor de Gelderse eendaagse wedstrijden.

Vragen?
Neem bij vragen in eerste instantie contact op met je club.