De uitbraak van het coronavirus heeft ertoe geleid dat de start van het (wedstrijd-) vliegseizoen in Nederland noodgedwongen is uitgesteld, het is onder de op dit moment geldende maatregelen niet mogelijk een wedstrijd te organiseren. Het is de vraag of en hoe de maatregelen van de overheid in de loop van de zomer afgebouwd gaan worden en wat voor consequenties dat zal hebben voor het organiseren van zweefvliegwedstrijden. Op dit moment zijn alle wedstrijden van de Nederlandse kalender tot 1 juni gecanceld. Ook de OMK en Euroglide zijn afgelast, beide zouden in juni plaatsvinden. Voor de overige wedstrijden is nog onzeker hoe de situatie tegen die tijd zal zijn. De CWS is blij dat organisatoren op tijd hun verantwoordelijkheid pakken en deze moeilijke beslissingen nemen.

Internationaal probleem..

Internationaal zien we hetzelfde gebeuren. De gehele FAI/IGC wedstrijdkalender met alle WK's en EK's wordt een jaar opgeschoven, zo ook alle FAI Grand Prix wedstrijden. In Duitsland zijn alle kwalificatiewedstrijden en de DM zelf in alle klassen afgelast. Ook andere grote internationale wedstrijden laten weten dat ze hun evenement naar volgend jaar verplaatsen. Wedstrijden die in de tweede helft van het seizoen gepland staan zullen moeten afwachten of ze doorgang kunnen vinden.

Wat betekent dat voor het wedstrijdvliegen?

Nu het wedstrijdseizoen onverwachts zo anders begint en al een hoop grote wedstrijden zijn afgelast, gaat de CWS nadenken welke consequenties dit heeft voor de nationale ladder en de selectie voor de kernploeg van volgend jaar. Dit zal in de komende maanden gebeuren, als er meer duidelijkheid ontstaat over de wedstrijden die later dit jaar op de planning staan. In een uitzonderlijke situatie als deze zal er buiten de reguliere procedures om naar een oplossing gezocht moeten worden. Hierover zal later bericht komen.

Als we weer kunnen vliegen...

Zoals eerder genoemd zijn we blij dat organisatoren op tijd de beslissing nemen om een wedstrijd niet door te laten gaan. Hoe vervelend ook, dit verschaft wel duidelijkheid aan de deelnemers. We hopen dat er aan het eind van het jaar weer de mogelijkheid komt om wedstrijden te organiseren, maar de tijd zal moeten uitwijzen of dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Aan de andere kant is het onwenselijk om een wedstrijd te starten met veel deelnemers die nog niet de kans hebben gehad om recente ervaring op te bouwen. Organisatoren zullen ook hier hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij hopen dat alle wedstrijdvliegers zo snel mogelijk de kans krijgen om in goede gezondheid weer deel te nemen aan een mooi evenement in binnen- of buitenland.