Ballonvaarders hebben veiligheid en professionaliteit hoog in het vaandel staan, maar het melden van voorvallen gebeurt (te) slecht. ILenT heeft aan de hand van berichten op social media gezien dat veel meldingen die hadden moeten plaatsvinden niet zijn gedaan. Denk aan slootlandingen, binnen de bebouwde kom, op openbare wegen, airspace infringements. Om het melden van voorvallen en incidenten makkelijker te maken, is er een nieuwe meldingsportal ontwikkeld. Als basis hebben we hiervoor een portal gebruikt die eerder bij het zweefvliegen zijn kwaliteit heeft bewezen.

Sinds november 2015 is melden verplicht

Op 15 november 2015 werd EASA-verordening 376/2014 bindend voor Nederland. Dit betekent dat we vanaf dat moment alle incidenten verplicht moeten melden. Een incident is alles wat er voor, tijdens en na een vaart gebeurt en niet gepland was. Daarbij zijn twee bepalingen van belang:

  1. Er moet een hoog niveau van veiligheid in de burgerluchtvaart in de Unie worden gegarandeerd en elke inspanning moet worden gedaan om het aantal ongevallen en incidenten te verminderen, teneinde het vertrouwen van het publiek in de luchtvaart te behouden.
  2. Het moet voor belanghebbenden mogelijk zijn toegang te vragen tot bepaalde informatie in het Europees centraal register, met inachtneming van de vertrouwelijkheidsvoorschriften met betrekking tot die informatie en van de anonimiteit van de betrokken personen.

Het doel hiervan is simpel: op Europees niveau informatie verzamelen over alle incidenten, zodat alle betrokkenen er van kunnen leren: piloten, fabrikanten, onderhoudsbedrijven en anderen.

Reprimande

We zijn in eerste instantie gaan melden via voorval.ballonvaren@KNVvL.nl. DigiVRF werd daarna aangepast zodat er tijdens het registreren van een ballonvaart ook een incident gemeld kon worden. Die meldingen worden alleen niet altijd op tijd doorgestuurd, soms pas aan het eind van het seizoen. Dit was geen goede oplossing, omdat een incidentmelding binnen 72 uur gedaan moet worden. Eind vorig seizoen kreeg de KNVVL-afdeling Ballonvaren een reprimande van ABL/LNVL: er waren (te) veel zaken zichtbaar op social media die niet als incidentmelding waren binnengekomen, terwijl dat wel had gemoeten. Dat was voor het VMS-team een wake-up call en we hebben besloten om het melden van incidenten los te koppelen van de vaartregistratie. De nieuwe portal is daarvan het resultaat.

Het meldportaal

Ons nieuwe meldportaal:

  • Is te vinden op https://melden.ballonvaren.vliegveiligheid.nl.
  • Is openbaar; iedereen kan een incident melden.
  • Op de beginpagina kies je zelf of je wel of niet anoniem wilt melden.
  • Er kunnen foto’s en filmpjes worden toegevoegd aan de melding.
  • De melder bepaalt met wie de melding gedeeld wordt: wel/niet met VMS team, ABL, OVV en/of de Operator.
  • Een melding kan tussentijds worden opgeslagen en later worden aangevuld.
  • Om het eenvoudig te maken is er een vinklijst met meldings-categorieën.
  • Extra functionaliteit op verzoek van het ILenT: een trainingsvaart moet verplicht worden gemeld aan het DTO, en dat is nu mogelijk via het meldingsportaal.

Bronnen: EASA verordening 376/2014, de Uitvoeringsverordening en het nieuwe meldingsportaal. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en kunnen op verzoek worden toegestuurd.