Opleiding Theorie Ballonvaren:

De doelstelling van deze opleiding is om de leerling op te leiden voor het BPL certificaat in EU Bewijs van Bevoegdheid.
De opleiding is bedoeld om de benodigde theoretische kennis bij te brengen en het bewustzijn van veiligheid te ontwikkelen door middel van het volgen van klassikaal/online les volgens een vast patroon en een vaste lesmethode.

Het ontwikkelingen van veiligheid, het aanbrengen van vaardigheden en de juiste attitude zijn van essentieel belang in deze opleiding. Deze gaan in het hier opvolgende praktijkgedeelte verder onderricht worden.

Gedurende de opleiding moet de leerling zich bewust zijn van zijn eigen houding ten aanzien van het belang van vliegveiligheid. Toenemend bewustzijn van vliegveiligheid moet een fundamentele doelstelling zijn gedurende de opleiding. Het is van het allergrootste belang dat de opleiding gericht is op het verschaffen van de kennis, vaardigheden en houdingen die relevant zijn voor de taak van een ballonvaarder.

Het theoretische gedeelte bestaat uit het klassikaal of online volgen van de les en is afgerond na het behalen (met positief resultaat) van de 9 examenvakken die door STEBZ (stichting theorie-examens ballonvaren en zweefvliegen) worden getoetst. Tijdens de theorie fase (in overleg met Hoofd Trainingen) of na het behalen van de 9 vakken kan worden begonnen met het praktijk gedeelte van de opleiding.

De theorie (AMC1 BFCL 130 BPL) bestaat uit de 9 theoretische vakken waarin examen dient te worden gedaan, deze worden door de DTO in 6 lesblokken gegeven. De 9 vakken zijn:

1 Luchtvaart Wetgeving (Voorschriften)
2 Menselijke prestaties
3 Meteorologie
4 Communicatie
5 Navigatie
6 Beginselen van het vliegen*
7 Operationele procedures*
8 Vliegprestaties en planning*
9 Algemene kennis*

* Vakken 6 tot en met 9 zal in 1 blok gegeven worden onder de noemer Ballonvaren & Materialen.

Zie lesrooster in bijlage (document)


Je kan starten met de opleiding gedurende het hele jaar bij aanvang van een vak!

Leerdoelen:

De leerdoelen zijn bepalend en deze zijn door ILT vastgesteld als zijn conform BFCL. De lesinhoud is aan de hand van de leerdoelen samengesteld, de lessen worden gegeven d.m.v. presentaties met verwijzingen naar theorie in de lesboeken of documenten. STEBZ is het examen instituut dat namens ILT de examinering voor ballonvaarders uitvoert. ILT stelt de examenuitslag vast. De examenvragen volgen ook de leerdoelen.

Praktijk Ballonvaren:

Na het behalen van alle vakken theorie blijft deze 24 maanden geldig, dus binnen deze periode dient het praktijkexamen te zijn behaald met positief resultaat. Het aantal praktijkpogingen is binnen de gestelde periode onbeperkt.

Lidmaatschap KNVvL:

Voor alle kandidaten wordt een leerling file aangemaakt, bij aanvang opleiding dien je lid te worden van de KNVvL. Dit maakt de administratie eenvoudiger, minder gevoelig voor fouten, eenvoudig door overheid te controleren (audits) en zo kunnen gemaakte kosten worden betaald. Regel je lidmaatschap eenvoudig online via www.knvvl.nl/lidworden [6] -> inschrijven als lid.

Toelating tot de opleiding theorie ballonvaren:


Stap 1
: Intake gesprek met Hoofd Trainingen
De eerste stap is het maken van een afspraak met Hoofd Trainingen van de DTO.
O.a. zal er worden gekeken of je de opleiding aankunt en een en ander zal aan je worden uitgelegd en met je worden overlegd zoals planning e.d.

Afspraak maken? Download het aanvraagformulier voor inplannen van het Intakegesprek met de HT (zie onder bij DOCUMENTEN).
Mail naar het aanvraag formulier naar [email protected]

Stap 2:
Als je bent toegelaten en je hebt er zelf een goed gevoel bij of te wel JE WILT GRAAG BEGINNEN?
Schrijf je dan in via: Link voor inschrijving Opleiding theorie Ballonvaren.

Kosten Opleiding Ballonvaren (theorie): 1000,- exclusief lesmateriaal en examengeld.


Zie bijlage voor meer informatie, Aanvraag intakegesprek formulier, lesschema, lesmateriaal en intakegesprek