De contributie van de afdeling Ballonvaren is als volgt opgebouwd:

Algemene bijdrage KNVvL
€ 66,50

Afdelingstoeslag ballonvaren
€ 37,80

Contributie niet-piloot
€ 104,30

Toeslag piloot
€ 108

Contributie piloot
€ 212,30

Optioneel: FAI-Sportlicentie
€ 5

Daarnaast betalen leden die ballonhouder zijn een contributiebijdrage die afhankelijk is van de grootte en het aantal ballonnen dat het lid (of zijn bedrijf) heeft.

Onder het hebben van ballonnen wordt verstaan: het in eigendom hebben, het in gebruik hebben of het houder zijn van ballonnen. De maximale bijdrage per lid (of per bedrijf) bedraagt € 1.500 per jaar. Er wordt alleen contributie betaald voor ballonnen die een geldige ARC en verzekering hebben en die ook daadwerkelijk gevaren hebben in het jaar.

De contributie voor de ballonhouders wordt als volgt berekend en is gebaseerd op de nieuwe EASA-FCL groepsindeling:

Bij een inhoud tot 3400m3 is de bijdrage € 52,50 per ballon
Bij een inhoud van 3400m3 tot 6000m3 is de bijdrage € 105 per ballon
Bij een inhoud van 6000m3 tot 10.500m3 is de bijdrage € 157,50 per ballon
Bij een inhoud van 10.500m3 en meer is de bijdrage € 210 per ballon

Gedurende het jaar wordt een eerste contributiefactuur uitgereikt aan de ballonhouder. Aan het eind van het jaar volgt een definitieve afrekening. Voor de ballonnen die gedurende het jaar alsnog een geldige ARC en/of verzekering hebben gekregen, zal alsnog een contributiebijdrage worden gevraagd. Wanneer een ballon gedurende het jaar niet gevaren heeft, maar waarvoor wel een contributiebijdrage is gevraagd, zal restitutie van de contributie plaatsvinden met betrekking tot deze ballon.

Om de lijst met ballonnen en de bijbehorende ballonhouders up-to-date te houden, vragen wij de leden gedurende het jaar eventuele wijzigingen aan ons door te geven. Dit kun je doorgeven via penningmeester.ballonvaren@KNVvL.nl of verzekering.ballonvaren@KNVvL.nl.