De contributie van de afdeling Ballonvaren is als volgt opgebouwd:

Algemene bijdrage KNVvL
€ 62

Afdelingstoeslag ballonvaren
€ 35

Contributie niet-piloot
€ 97

Toeslag piloot
€ 101

Contributie piloot
€ 198

Optioneel: FAI-Sportlicentie
€ 5

Daarnaast betalen leden die ballonhouder zijn een contributiebijdrage die afhankelijk is van de grootte en het aantal ballonnen dat het lid (of zijn bedrijf) heeft.

Onder het hebben van ballonnen wordt verstaan: het in eigendom hebben, het in gebruik hebben of het houder zijn van ballonnen. De maximale bijdrage per lid (of per bedrijf) bedraagt € 1.500 per jaar. Er wordt alleen contributie betaald voor ballonnen die een geldige ARC en verzekering hebben en die ook daadwerkelijk gevaren hebben in het jaar.

De contributie voor de ballonhouders wordt als volgt berekend en is gebaseerd op de nieuwe EASA-FCL groepsindeling:

Ballon tot en met 120.069 ft3
€ 50

Ballon van 120.070 tot en met 211.000 ft3
€ 100

Ballon van 211.001 tot en met 370.800 ft3
€ 150

Ballon van 370.801 en groter
€ 200

Gedurende het jaar wordt een eerste contributiefactuur uitgereikt aan de ballonhouder. Aan het eind van het jaar volgt een definitieve afrekening. Voor de ballonnen die gedurende het jaar alsnog een geldige ARC en/of verzekering hebben gekregen, zal alsnog een contributiebijdrage worden gevraagd. Wanneer een ballon gedurende het jaar niet gevaren heeft, maar waarvoor wel een contributiebijdrage is gevraagd, zal restitutie van de contributie plaatsvinden met betrekking tot deze ballon.

Om de lijst met ballonnen en de bijbehorende ballonhouders up-to-date te houden, vragen wij de leden gedurende het jaar eventuele wijzigingen aan ons door te geven. Dit kun je doorgeven via penningmeester.ballonvaren@KNVvL.nl of verzekering.ballonvaren@KNVvL.nl.