Om de opleiding van piloten en Flight Instructors (FI's) in goede banen te kunnen leiden heeft de KNVvL een Training Organisatie Ballon opgezet.

Alle cursussen die benodigd zijn om huidige brevetten geldig te houden, worden vanuit deze organisatie vorm gegeven.

Het doel van de Training Organisatie Ballon (TO Ballon) is het professionaliseren van de ballonvaart door het organiseren van opleiding, training, cursussen, Refreshers, seminars en dergelijke. Richtlijnen die hierbij gevolgd worden voor theorie- en praktijkopleiding zijn te vinden op deze website.

De zogenaamde Representative van de TO Ballon is KNVvL directeur Ronald Termaat. Inhoudelijk vallen de trainingen onder verantwoordelijkheid van de Head of Training René Zwarteveen (tevens voorzitter van afdeling Ballonvaren). Wil je contact opnemen met de TO Ballon dan kan dat via de ledenservice: ledenservice@KNVvL.nl of 0348 437060.

Flight Instructors
die zich willen aanmelden voor de TO Ballon, kunnen dit doen door het inschrijfformulier in te vullen. Zij ontvangen een automatische bevestiging en zullen later gevraagd worden documenten aan te leveren om officieel aangesloten te worden bij de TO Ballon.

Leerling-piloten:
Kijk voor meer informatie over de theorie en/of praktijk onder opleidingen | rubriek Theorieopleiding en/of Praktijkopleiding.

Op het moment dat de regelgeving rond Declared Training Organization binnen EASA verband voldoende is uitgekristalliseerd, zullen wij de Training Organisatie Ballon aanbieden voor 'Declaration', waarmee wij een Declared Training Organization beogen te worden. Dit doen wij in samenwerking met ILT en andere betrokken (overheids)organisaties.

Ga naar het inschrijfformulier voor Flight Instructors of het inschrijfformulier voor leerling-piloten.