18 juni 2021

Aanpassing Ballonvaartverwachting:

Het KNMI heeft van de KNVvL een formele klacht en van individuele ballonvaarders veel klachten ontvangen over de onjuiste weersvoorspelling. Deze is professioneel en goed opgepakt.

Het KNMI heeft de klachten over onjuiste voorspellingen onderzocht en is met de conclusie gekomen dat er inderdaad vaak meer wind in de voorspelling stond dan actueel aanwezig was. Ook de richting was hierdoor vaak onjuist. Het KNMI had al aangekondigd dat het zou overgaan op een nieuw model voor het generen van de data. Het betreft het vervangen van HIRLAM-modeldata door ECMWF-modeldata.

Deze change was voor later dit jaar voorzien, en wordt -mede door de feedback van de Ballonvaarders in de afgelopen weken - in de planning naar voren gehaald.

Het KNMI heeft de change op 16 juni 2021 in de avond uitgevoerd. Vanaf 17 juni 2021 (gisteren) is daardoor de windverwachting in de kaartjes van de Ballonvaartverwachting afkomstig van het ECMWF-model. Het KNMI verwacht hiermee een verbetering van de kwaliteit van de windverwachting in het product. Doordat het ECMWF-model 4x per dag modeldata levert zal de modeldata in het product ook 4x per dag worden vernieuwd.

De verwachting van de meteoroloog zal onveranderd dagelijks op de tijdstippen 0900UTC, 1200UTC en 1500UTC worden uitgegeven. Mochten er bijzonderheden zijn (of worden waargenomen) dan kunnen de ballonvaarders altijd contact opnemen met de weerkamer via het bekende 0900 nummer.

Verder blijft de weg open voor het melden aan KNVvL afdeling ballon door middel van een mail aan Rene Zwarteveen of Willem Heijink. Wij hebben regelmatig overleg en dit is een vast punt op de agenda. Zowel positieve als negatieve feedback is welkom.

Met dank aan de Sr Account Manager Dick Moonen en zijn team van de KNMI.