Gezien het belang voor zweefvliegers verwijzen wij hier naar een bericht op de hoofdpagina:

KNVvL-jurist Ronald Schnitker, gesteund door de Medische Commissie van de KNVvL, voerde een procedure voor een van de afgekeurde piloten. En met succes, want de zweefvlieger die door Ronald Schnitker juridisch werd bijgestaan, kreeg alsnog zijn medische verklaring. Specifiek betrof het multifocale implantlenzen.

In het bericht staat een uitvoerige toelichting over de overwegingen, en een procedure die je moet toepassen als je het niet eens bent met de uitslag van je keuring.