Nieuwsbrief 02/2024, 2/02/2024

De regeling is er!

In deze nieuwsbrief:

  1. Van de voorzitter
  2. Terugkoppeling Google Meet (video) overleg 16 jan j.l.
  3. Sacha Dench, the Human Swan
  4. Publicatie Besluit en Regeling (herhaling)