Nieuwsbrief 12/06/2021

In deze nieuwsbrief:

1. Van de voorzitter.

2. WebAPP Vluchtvoorbereiding

3. SafeSky App

4. Ledenraadslid en plaatsvervanger

5. Update COVID-19 maatregelen

6. Vluchtvoorbereiding links op ParamotorWeb

7. Round Britain Climate Challenge

8. Vraag & Antwoord: transponder, vlieghoogtes en TMZ

Veel leesplezier