Nieuwsbrief 03/2024, 17/05/2024

De regeling is er!

In deze nieuwsbrief:

1. Van de voorzitter
2. Porositeit Domenico 30 doek
3. Paramotortrike en de vrijstellingsregeling
4. Luchtvaartuigregister BVI/sBVL
5. Publicatie Besluit en Regeling (herhaling)