Nieuwsbrief 09/03/2022

In deze nieuwsbrief:

  1. Van de voorzitter
  2. Stand van zaken
  3. Afdelingsvergadering
  4. Secretaris, ledenraadslid en vervanger
  5. TMZ
  6. Reglement Paramotorvliegen
  7. Vliegen in het vroege voorjaar
  8. COVID-19