Nieuwsbrief 03/11/2022

In deze nieuwsbrief:

  1. Van de voorzitter
  2. Stand van zaken
  3. Paramotorvliegbewijs
  4. EasyVFR 4