Bestuur afdeling Paramotorvliegen

Sinds 23 november 2017 kent de KNVvL de nieuwe afdeling Paramotorvliegen.

Algemeen:

Voorzitter: Frank Moorman ([email protected])
Secretaris: vacant (Frank Moorman neemt waar) ([email protected])
Penningmeester: Tom Hendrix ([email protected])

Commissie Opleiding & Examens:
([email protected])
Voorzitter: Martijn Steenwijk
Lid: Jurg van der Vlies
Lid: Dennis Groeneveld
Lid: Tineke van Oort.

Commissie Veiligheid:

Lid: John Fuijkkink

Commissie Technisch:

Lid: vacant

Commissie Natuur & Omgeving:

Lid: Pim Leemreise

Commissie communicatie overheden:

Gezamelijk oplossen van mogelijke knelpunten, die specifiek door de uitvoering van vluchten ontstaan. Dit zijn met name de gevolgen van ongewenste activiteiten
Lid: Vincent Heikoop.

Vertegenwoordiger Paramotorvliegen in de Ledenraad KNVvL

Martijn Steenwijk

Reserve ledenraadslid: Jesper Albers

Redacteur namens Paramotorvliegen voor het blad de LIFT:

Jesper Albers ([email protected])

Site beheerder www.paramotorweb.nl:

Frank Moorman ([email protected])

Site beheerder pagina afdeling paramotorvliegenKNVvL site

www.knvvl.nl/paramotorvliegen
Jesper Albers ([email protected])