Een voorwaarde voor het inschrijven van een paramotor is dat het inschrijvingskenmerk conform de Regeling inschrijving Nederlandse burgerluchtvaartuigen zijn aangebracht op in het scherm. Het kenmerk worden dan in het scherm geplakt. Hoewel beschreven staat dat dit aan de linker kant dient te gebeuren is dit praktisch gezien niet van toepassing op een paramotorscherm. Er is immers spraak van maar één vleugel. Uitgangspunt is dat het inschrijvingskenmerk vanaf de grond herkenbaar is.

Extra informatie: er wordt gesproken van het nationaliteitskenmerk en het inschrijvingskernmerk. Het eerste is de "PH" en het tweede de combinatie van "letter-cijfer-letter". Er dient tevens een koppelteken aangebracht te worden. Voorbeeld: PH-9A7.
In de volksmond wordt dit geheel ook wel de registratie of het registratiekenmerk genoemd.

De vlag met het kenmerk, dat aan de achterkant bevestigd werd, is sinds 1 januari 2024 niet meer toegestaan.

Registratiekenmerk aanbrengen

Hoe dien je de PH-registratie aan te brengen