Een voorwaarde voor het inschrijven van een paramotor is dat de registratiekenmerken zijn aangebracht op de motor en in het scherm. De kenmerken worden dan in het scherm geplakt. Uitgangspunt is dat de paramotor vanaf de grond herkenbaar is. Naast het plakken in het scherm wordt ook het voeren van de kenmerken op een vlag geaccepteerd...

Registratiekenmerk aanbrengen, Vlag ook toegestaan.