Alle informatie over Besluit en Regeling sinds 1 januari 2024

Op de website www.paramotorweb.nl staat alle informatie die van belang is i.v.m. de nieuwe regelgeving die per 1 januari 2024 van kracht is.

Klik hier
om naar de betreffende pagina op ParamotorWeb te gaan.

Op deze pagina staat niet alleen alle informatie, maar ook links naar het Besluit, de Regeling, een Bulletin met alle informatie en diverse documenten, waaronder de aanvraagformulieren voor het BVI en het sBVL. Er staan ook veel voorbeelden en verdere ondersteuning zoals een speciale checklist voor alle situaties bij de aanvragen voor <120 kg.

Primair gaat het om:

1. De toevoeging van de paramotortrike als nieuw type luchtvaartuig in de wet- en regelgeving.
2. De nieuwe mogelijkheid om paramotors (voet- en trikestarters) met een leeggewicht van ten hoogste 120 kg (inclusief reddingsmiddelen) van een BVI en sBVL te voorzien.

In de nieuwe situatie wordt niet de motor, maar het scherm als luchtvaartuig voorzien van een BVI en sBVL. Dit is ook logisch, want het scherm is het luchtvaartuig. Het sBVL wordt nu ook gekoppeld aan de schermkeuring. Het sBVL wordt niet meer jaarlijks verlengd. Het blijft geldig zolang de schermkeuring geldig is.
Een Blauw Boekje is ook niet meer van toepassing. Je ontvangt een generiek geluidsdocument.

Enerzijds is de situatie nu ook veel logischer, anderzijds worden er geen onnodige hoge kosten meer gemaakt. Denk hierbij aan het niet meer nodig zijn van de jaarlijkse verlenging van het sBVL en het Blauwe Boekje, maar ook aan de aanmerkelijk lagere leges voor het sBVL <120 kg. Die is iets meer dan een kwart van de reguliere leges voor de aanvraag van het sBVL.

Situatie voor "leeggewicht hoger dan 120 kg"

De regeling is gebaseerd op de wijze waarop in Duitsland "Motorschirmen" (paramotors) ingeschreven worden. Door aansluiting te zoeken met Duitsland was het voor Nederland eenvoudiger de nieuwe regelgeving in te voeren. Duitsland maakt ook onderscheid tussen >120 kg en <120 kg leeggewicht.

Voor paramotors (altijd paramotortrikes) met een leeggewicht inclusief reddingsmiddelen van 120 kg of hoger geldt de oude situatie.