FI refresher en veiligheidswebinar

In de afgelopen maanden heeft de CVZ bijgedragen aan enkele FI refreshers om voor instructeurs interactieve presentaties over veiligheid te verzorgen. We zijn daarbij de OvV en het ABL dankbaar voor hun bijdrage in het verleden. Ook bij de komende FI refresher zal de CVZ weer een bijdrage leveren.

We hebben in januari een geanimeerd veiligheidswebinar georganiseerd waar we veel nuttige input hebben mogen ontvangen van de veiligheidsmanagers. Na de positieve ervaring en met het voortduren van beperkingen omtrent COVID zijn we van plan om in de komende periode weer een veiligheidswebinar te organiseren.

Stage Bram Bosmans

We zijn als commissie versterkt met een zweefvlieger die bij ons zijn stage integrale veiligheidskunde loopt: Bram Bosmans. Hierover ook elders in de Nieuwsbrief.

Onderhanden werk

Naast deze zaken zijn we als CVZ met nog veel meer bezig.

- We zijn in gesprek met LVNL en de GA sector over de zichtbaarheid van zweefvliegvelden (en lierkabels) voor motorvliegers.
- We werken aan verschillende onderzoeken en publicaties.
- We doen op Europees niveau mee aan overleg over veiligheid en regelgeving voor een gecoördineerde input richting EASA.
- We werken aan een online-opleiding tot onderzoeker.
- We maken een landelijke risico-inventarisatie met een gezamenlijk kader voor het beoordelen van voorvallen.
- We maken een trendanalyse voor voorvallen uit het verleden.
- Enz.…

In de toekomst zullen we jullie verder bijpraten over de ontwikkelingen op deze gebieden. Voor nu tot zover.

Veel veilige vluchten gewenst!
De CVZ