Dit weekend werden twee belangrijke mannen van de techniek gehuldigd; het Afdelingsbestuur was het er over eens dat dit tweetal van onschatbare waarde is geweest voor de techniek van het zweefvliegen en dat ze dus beiden een onderscheiding verdienden. Het werd wat ingewikkeld omdat Hugo in het complot zat voor Egbert… maar het lukte om dit weekend eerst Egbert te verrassen bij een technici bijeenkomst (staf van de KNVvL CAO) op vrijdagavond en vervolgens Hugo op zaterdagmorgen tijdens de ALV van zijn club NijAC.

Egbert Veldhuizen toegesproken door ABZ lid Tom Bunck

Op de technici bijeenkomst sprak ABZ lid (met techniek in zijn portefeuille) Tom Bunck Egbert toe en speldde hem de medaille op; hij memoreerde de volgende ‘wapenfeiten’:
* Jarenlang coördinator Continuing Airworthiness
* Lid inspectie team
* Jarenlang Voorzitter CTZ
+ Al het werk in de commissie zelf uitgevoerd:
+ Informatie voor technici en technici in wording bijvoorbeeld hoe limitaties van part66 aml kunnen worden weggewerkt
+ EASA regels informatie doorgeven en uitleggen
+ Onderhoudsprogramma’s voorbeelden
+ Organiseren technici bijeenkomsten
* Omzetting CAMO – CAO
+ Veel werk verzet, veel overleg
+ Probleem aanpak gereguleerde omgeving:
Contact Belgische collega’s -> Oplossing ook door ILT geaccepteerd
+ Schrijven van de CAE manual
+ Cursus ARS opzet samen met Hugo
+ Door goede contacten met Belgische en Duitse collega's geregeld dat bij ILT ook de regeling voor de recency is aangepast. Ook zelfs hiervoor naar EASA, contacten gelegd en overleg geregeld
+ Opzetten Part66 theorie examens

Om al deze redenen vond Tom het een eer om namens de KNVvL Egbert de bronzen eremedaille te mogen opspelden!

Hugo Ording toegesproken door kersvers ABZ lid Alies Wanders

Namens het voltallige afdelingsbestuur zweefvliegen van de KNVvL sta ik hier vandaag om iemand een eremedaille uit te reiken.
Hugo, jij dacht dat je zo meteen iets moest vertellen over nieuwe regelgeving, maar dat hoeft niet.
Alle Nijacers weten dat je technicus bent en veel voor de club betekent; maar dat is niet het enige. Je bent ook landelijk zeer actief in de CTZ (commissie technische zaken).
* Zo heb je de afgelopen 10 jaar het coördineren van het Inspectie Instituut voor jouw rekening genomen.
* Je hebt erg veel energie en tijd gestoken in de omzetting van CAMO naar CAO
* Je hebt de cursus voor de omscholing van de ARC inspecteurs in korte tijd opgezet en vervolgens heb je deze cursussen ook gegeven
* Toen de corona uitbrak en we zoveel mogelijk thuis moesten blijven, heb jij voor heel Nederland geregeld dat de audits van ILT op afstand toch uitgevoerd konden worden.
* Je zet je in voor de werving van nieuw bloed voor de CTZ en technici in het algemeen.
* En sinds halverwege van dit jaar voerde je de taken al uit, maar sinds gisteravond ben je de officiële Manager Airworthiness Review Staf (MARS).

Hugo, jouw inzet voor de Nederlandse zweefvliegsport is enorm en wordt ontzettend gewaardeerd. Ik ben dan ook blij dat ik namens de KNVvL deze bronzen eremedaille aan jou mag uitreiken!