Door Lonneke Alsema

Een bericht uit het AfdelingsBestuur Zweefvliegen, en wel ter gelegenheid van mijn vertrek uit dat bestuur.

Niet dat ik het niet meer leuk vond, of dat er een conflict was of een andere negatieve reden. Nee, ik heb zes jaar met gemiddeld veel plezier in dat bestuur gewerkt. Maar als bestuursleden worden wij door de Algemene LedenVergadering van de Afdeling Zweefvliegen benoemd en om de twee jaar zijn we formeel aftredend. Al dan niet beschikbaar voor herbenoeming. In het Afdelingsreglement is ook bepaald dat een bestuurslid maximaal 3 termijnen van 2 jaar kan fungeren. En we vinden dat een goed principe. Vanzelfsprekend is een principe niet absoluut en kunnen er redenen zijn om het toch een beetje anders te doen.

Heeft wel consequenties… niet zomaar uit je handen laten vallen

De laatste periode heb ik me, naast mijn portefeuille PR, Communicatie en Ledenwerving en -behoud, ook bezig gehouden met wat administratieve taken. Ik heb er tijd voor, het was nodig na het uitvallen van accountmanager Charles Kerstens, en het gaat me makkelijk af.
We zijn bezig met zoeken naar een oplossing voor de administratieve taken, mogelijk weer met een volwaardige Accountmanager (deels is de rol van Accountmanager vooralsnog ingevuld door Frouwke Kuijpers). Tot dan toe help ik nog wat mee, als administratief ondersteuner van het ABZ. Maar het is tijd om iets nieuws op te pakken. Ik ga een commissie PR en communicatie opzetten.

Wat is er zo interessant aan het Afdelingsbestuur?

Ja, ik heb het meestal met veel plezier gedaan, dat Afdelingsbestuur. Ik ben bedrijfskundige van mijn professie en ik geniet van wat er allemaal voorbij komt in een organisatie zoals de KNVvL. Een club van 95% vrijwilligers, allemaal met een passie voor zweefvliegen en, breder gezien, luchtsporten. Ik heb de laatste 26 jaar ervaren dat zweefvliegers aardige maar vaak ook eigenzinnige vogels zijn en dat heeft gevolgen voor hoe je de dingen met elkaar regelt. Heel wat anders dan bij een productiebedrijf, een bank of een overheidsorganisatie. Ik noem maar wat.

Wie vooral inhoudelijk geïnteresseerd is rondom zweefvliegen kan hele leuke dingen doen in het Afdelingsbestuur: werken met commissies voor Luchtruim, Wedstrijdsport, Kunstzweefvliegen, Instructie, Veiligheid of Techniek. In samenwerking met andere deskundigen en instanties resultaten boeken zoals een geslaagde cursus overlandvliegen of een voor alle zweefvliegers en clubs bruikbare veiligheidsaanpak, mét hulpmiddelen. Of een nieuwe opzet van examens voor technici, met blije geslaagden. En dan vind je bepaalde organisatorische en procedurele zaken misschien minder interessant. Maar als je een achtergrond hebt in (zoals ik) bedrijfskunde, accountancy en dergelijke, is er veel plezier te beleven om die inhoudelijke activiteiten mogelijk te maken.

Vernieuwen van besturen en commissies

Zowel voor het Afdelingsbestuur als voor de verschillende commissies zoeken we regelmatig naar nieuwe vrijwilligers. Het is belangrijk om regelmatig te vernieuwen, maar ook om kennis en ervaring te koesteren. Zodat we als zweefvliegers in Nederland, met dank aan al die kennis en ervaring, stap voor stap verder komen.. Soms denk je dat het allemaal sneller zou moeten maar ja.. Balans… op een nulletje… Maar dat kunnen wij Zweefvliegers toch als de beste?

Graag tot ziens in een of andere actie of commissie!

Groet Lonneke Alsema