Na lange onderbreking is de Thermiek, hét blad voor de Nederlandse zweefvliegers, weer gaan verschijnen, onder een geheel vrijwillige redactie. Opmaak en drukwerk worden gedaan door professionele, betaalde krachten.

Vooral de hoofd- en eindredacteuren hebben er veel werk aan. Maar het is wel dankbaar als er dan weer, 3 keer per jaar, een fraaie Thermiek uitkomt.

Na 3 jaargangen hebben Tineke en Arnold besloten om nog één jaar de Thermiek te willen verzorgen maar eind 2019 te stoppen.

Willen we dat de Thermiek blijft verschijnen, dan moet dus in de loop van dit jaar opvolging zijn gevonden – en liefst al een rondje meelopen. De eerste van 2019 is nu in voorbereiding. Je kunt alvast meedenken over de inhoud, potentiële schrijvers aanmoedigen, en in het redactie- en opmaakproces meelopen.

Dus lijkt het je leuk om dit project op je te nemen (en eventueel als duo), neem dan contact op met de redactie of met het Secretariaat Zweefvliegen