Een uitnodiging aan

· ARC- en AMP-inspecteurs
· AML-houders en kandidaat AML houders (zweefvliegtuigtechnici)
· Vlootbeheerders
· Ter informatie: leden van de afdeling zweefvliegen

Beste collega,

Namens de CAMO en de Commissie Technische Zaken willen wij je graag uitnodigen voor deelname aan de Technicus Conferentie van de afdeling zweefvliegen.

De conferentie wordt gehouden op zaterdag 15 februari 2020 in Malden bij de zweefvliegclub (NijAC).

Aanvang: 13:00
(zaal open vanaf 12:30)

Einde: 17:00 (na afloop bestaat er de gelegenheid bij te praten bij een drankje)

Het programma is hier bijgevoegd. Wil je graag dat een specifiek onderwerp aan de orde komt? Laat het ons weten.

Aanmelden bij Hugo Ording, hwording@gmail.com, graag voor 31 januari met opgave van volgende informatie:

· Achternaam + voornaam
· Club,
· Functie/ rol: ARI, AMPI, AML-houder, overig
· Telefoonnummer, e-mail adres

We zien je graag bij de conferentie in Malden.

Met vriendelijke groet,

Charlotte Koren, Jaap Vis, Jan Roza, Hugo Ording, Egbert Veldhuizen

Bestand Type Grootte
Agenda voorstel 2020 pdf 531,936 KB