De Techniciconferentie te Malden werd boven verwachting druk bezocht: 125 technici en aankomend technici bij elkaar in de vergaderzaal van de NijAC, die maar nét groot genoeg was! Onder ons in de werkplaats ging het onderhoud aan de vliegtuigen tijdens de conferentie gewoon door.

En zoals dat gaat op een conferentie: een volle agenda, veel informatie, wat verhelderende en kritische vragen, de voordrachten uit eigen kring afgewisseld met het interactieve verhaal van de mensen van het Luchtvaartuigenregister van ILT. De pauzes en de wandelgangen waren minstens zo belangrijk...

Wat moet je wel / niet in je onderhoudsplan zetten?

Alleen de verplichte instrumenten? Nee ook alle extra’s. (Flarm updaten…) Want een gebruiker mag ervan uitgaan dat de instrumenten onderhouden zijn en dus normaal functioneren. Als je iets niet onderhoudt zou je er een sticker op moeten plakken: “Dit instrument is niet betrouwbaar. Gebruiken op eigen risico”…

Nieuwe regelgeving ook voor onderhoud

Er wordt weer nieuwe regelgeving ingevoerd. Per 24 maart wordt PART ML van kracht en gaat een overgangsperiode in tot 24 september 2021. Egbert legt uit hoe regelgeving tot stand komt, hoe je dat proces kan volgen en hoe je kan proberen er invloed op uit te oefenen. Zo is PART ML een onderdeel van de EASA Roadmap voor de general aviation. De invoering van PART ML zal betekenen dat de CAMO verdwijnt. In de nieuwe regelgeving staan alternatieven voor de CAMO. Samen met ILT zullen we het komend jaar werken aan een geschikte oplossing.

Niet alle zweefvliegtuigen vallen onder de EASA regelgeving. Er zijn uitzonderingen. Dit noemt men vaak de toestellen die onder annex 1 bij de EASA Basic regulation genoemd zijn. Deze annex 1 toestellen vallen onder Nederlands recht en ook daar is nieuwe regelgeving in de maak. Je kan op de hoogte blijven van Nederlandse regels en besluiten en meepraten via de ‘internetconsultaties’ van de overheid.

Er staat ons op papier en regelgeving gebied veel verandering te wachten. Naast het feitelijke technisch werk zijn er veel administratieve werkzaamheden: kan je met een ‘papertrail’ aantonen dat je alles hebt gedaan wat is voorgeschreven? Een ironische vraag: Is het vliegen er veiliger van geworden? Ja, het vliegen is veiliger. Je hebt geen tijd meer om te vliegen als je alle 10000 pagina’s regelgeving uit je hoofd moet leren.

Als niet-technicus...

.. ben ik wel benieuwd in hoeverre wordt geleerd van de APK (hoeveel mensen worden door de verplichte APK bij de les gehouden qua banden en remmen?) en van (het afschaffen van) het toezicht op de installaties in woonhuizen.

Maar eens goed over nadenken wat je zelf als ‘sector’ wilt organiseren om één en ander te borgen.

En verder was ik terug bij mijn eerstejaars natuurkunde practicum: Een proefopstelling om je instrumenten te kalibreren, “- en hoe zit dat dan met foutenmarges en systematische fouten?” Ja, is er allemaal bij bedacht en beschreven. Dan de advocaat van de duivel: hoe marginaal is al dit werk, als je het relateert aan de veiligheid? Hoeveel nieuwe bureaucratie + kosten gaan we oproepen als…

.. en sommige zaken zijn hetzelfde in onze verschillende 'takken van sport..'

Ook hier de vraag naar vrijwilligers die op landelijk niveau willen bijdragen. Lesprogramma’s maken voor het theorie-examen, meedraaien in de EU ontwikkelplatforms, opvolgen van de Accountable Manager en kaderfuncties als auditor / inspecteur – als we dat tenminste blijven doen.

Tot zover mijn impressie als betrekkelijke buitenstaander van de techniciconferentie 15 februari 2020.

Interessant om eens mee te maken. Van vliegtuigonderhoud heb ik niet veel verstand maar wel van borgingssystemen - en het verschil tussen technisch onderhoud en een puur administratief systeem dat nooit echt aan de praktijk wordt getoetst. Elkaar kennen, informatie delen (formeel en informeel), leren van je eigen en van elkaars fouten. Dat geldt niet alleen in het onderhoud maar ook voor het veilig vliegen zelf. Melden, niet beschuldigen maar leren….

Lonneke Alsema, ABZ