Sinds vele jaren komen de technici van de Regio-Zuid twee keer per jaar samen om kennis, ervaring, vraagstukken en toekomst over het zweefvliegtuigonderhoud met elkaar te delen. Een nuttig stuk informatie-uitwisseling voor de deelnemers wat vele jaren op Gilze-Rijen plaatsvond. Met Corona kwam hier de klad in, maar nu is het weer opgepakt, dit keer op wisselende locaties. Met Corona heeft het vergaderen online een enorme sprong voorwaarts mogelijk gemaakt.

Kans: landelijk open - bij voldoende belangstelling

Dit geeft nu een interessante mogelijkheid om dit technici-overleg uit te breiden naar landelijk niveau als daar interesse voor is. Dit overleg vindt twee keer per jaar plaats, meestal op dinsdagavond. De voorzitter en de notulist worden bij toerbeurt benoemd zodat het relatief weinig inspanning kost hieraan deel te nemen.

De coördinator van dit overleg is Alex Wijffels .

Heb jij of heeft jouw club interesse? Laat dit dan aan Alex weten, er zijn namelijk wel een paar organisatorische aanpassingen nodig om deze uitbreiding in goede banen te leiden, bijvoorbeeld de locatie.

De foto hierboven is gemaakt tijdens de vergadering op 17 oktober 2023, op Malden. Nuttig én gezellig..