Vanuit zweefvliegend Nederland ontving de afdeling zweefvliegen enkele malen de vraag om meer aandacht voor veiligheid en om verduidelijking en hulp bij veiligheid gerelateerde vraagstukken. Daarnaast is er de veranderende regelgeving omtrent de Declared Training Organisation (DTO ) en dus heeft het Afdelingsbestuur Zweefvliegen (ABZ) de wens uitgesproken voor het opzetten van een onafhankelijke, landelijke, Taskforce Veiligheid.

Veranderingen - maar ook een al lopende ontwikkeling. Er is nog winst te behalen

EASA verlangt een stukje professionalisering op dit gebied en met de komst van de nieuwe regelgeving veranderen ook de verantwoordelijkheden. Als DTO verklaar je namelijk o.a. dat je veilig en volgens de regels vliegt. Dit brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee om het verklaarde waar te maken. Zowel binnen de opleiding als daarbuiten willen we zorgen dat we zo veilig mogelijk vliegen. Er is de afgelopen jaren op het gebied van veiligheid ook al veel gebeurd. Denk daarbij aan het per club opzetten van een veiligheid management systeem (SMS) en het benoemen van veiligheidsmanagers. Echter is er op verschillende terreinen nog winst te behalen.

Wat heeft de Taskforce als doel?

Het doel van de Taskforce is het verbeteren van de veiligheid binnen het zweefvliegen en dit onderwerp meer bespreekbaar maken. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met personen die onveilig handelen? Hoe staat het met de veiligheidscultuur binnen de club? Heeft het maken van een melding zin en heb je vertrouwen dat hier goed mee omgegaan zal worden? Weten we voldoende waarom, wat en hoe we moeten melden?

Wat gaan ze doen?

Het ABZ heeft verschillende signalen ontvangen dat er behoefte is aan antwoorden, informatie en verduidelijking op dit gebied. De Taskforce is er om zweefvliegclubs hierbij te helpen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan presentaties, publicaties en roadshows om meer informatie te verstrekken en om uitleg te geven waar nodig. Verder willen we aan de slag gaan met het ‘vertalen’ van bepaalde concepten omtrent veiligheid uit de beroepsluchtvaart waarbij we ze geschikt maken voor gebruik binnen het zweefvliegen.

Concreet zal de taskforce beginnen met een landelijke nul-meting, om inzicht te krijgen waar we als zweefvliegers goed bezig zijn maar ook waar we kunnen verbeteren binnen het vliegbedrijf, het vliegen zelf én het onderhoud. Alle zweefvliegende leden van de KNVvL zullen een enquête krijgen met vragen omtrent veiligheid om zo duidelijk te krijgen waar de sterke- en zwakke punten liggen. Naar aanleiding hiervan zal er een plan worden opgesteld en gepubliceerd.

Succes is alleen mogelijk door samenwerking!

De succesvolle uitvoering van een dergelijk plan berust in grote mate op een goede samenwerking en communicatie met clubbesturen en lokale veiligheidsteams. We moeten van elkaars sterke- en minder sterke kanten leren en niet met een belerend vingertje willen wijzen vanuit een ivoren toren. Dit is voor de taskforce een belangrijk uitgangspunt.

We begrijpen dat er veel vragen opkomen bij de lezers. De taskforce staat nog in de kinderschoenen maar op korte termijn zal er via de Thermiek, nieuwsbrieven en per e-mail meer worden gecommuniceerd aangaande dit onderwerp. Ook is er een e-mailadres beschikbaar waar men vragen naartoe kan sturen.

Elke zweefvlieger in Nederland doet mee - maar als je méér wilt..

Tot slot is de taskforce nog op zoek naar 1 of 2 leden. Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar veiligheid.zweefvliegen@knvvl.nl met als onderwerp ‘Deelname Taskforce Veiligheid’. Dan nemen wij contact met je op.
Meer info volgt… Voor nu: safe & happy flying!