Meer dan 50 inschrijvers mocht ik welkom heten op de eerste SION/TABOE dag van 2021. Ik begon met het vermelden van de twee uitdagingen voor die dag.
Ten eerste om het digitaal allemaal goed te laten verlopen. (is best aardig gelukt) Ten tweede om een waardige opvolger te creëren op de succesvolle TABOE theoriedagen de afgelopen jaren op Soesterberg. Tijdens ons voorstelrondje hebben Jeroen Verkuijl en ik benadrukt dat deze dag pas de eerste stap was naar een bredere opzet van het gedeelte breedtesport van CWS, waar SION en TABOE onder vallen, zowel theoretisch als praktisch, en dat we open staan voor alle ideeën om dit te verwezenlijken.

Waarom doen we dit?

Vanuit ABZ benadrukte ik het belang nog eens van ondersteuning van de breedtesport. Ledenbehoud; te veel zweefvliegers haken af omdat ze niet die voldoening behouden na het behalen van hun LAPL(S), SPL. Een steuntje in de rug bij het ontdekken van het overlandvliegen kan hierin helpen.

Uit de meer dan 40 ingevulde enquêtes die we hebben ontvangen hadden we een aardig beeld van de vliegervaring en wensen van de dag die de inschrijvers hebben.

De volgende SION/TABOE dag op 6 maart gaan we de deelnemers splitsen in een SION niveau en een TABOE niveau. Voor deze eerste dag hebben we besloten om de te bespreken onderwerpen zo te kiezen dat ieder niveau er wat aan zou hebben.

Meteo zoeken, thermiek vliegen…

In de ochtend ging het over de vele mogelijkheden om meteo informatie te vinden en te verwerken, daaruit voorvloeiend weer de diverse opdrachtmogelijkheden. Dit onderwerp werd gegeven door Robin van Maarschalkerweerd, een ervaren team captain tijdens WK’s en veelvuldig organisator van Nederlandse Kampioenschappen.

De middagsessie, gegeven door Tim Kuijpers, oud Europees-en Wereldkampioen, ging over het ontstaan van thermiek en thermiek vliegen. Ook dit onderwerp was een schot in de roos.

Het programma is daardoor dusdanig uitgelopen dat het volgende onderwerp, de mogelijkheden voor SION/TABOE praktijktraining, naar 6 maart doorgeschoven is.

Al met al denk ik een succesvolle dag, die vraagt om meer.

Volgende SION/TABOE theorie dag is op zaterdag 6 maart.

Opgeven kan nog steeds via info.sion.taboe@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Nico Koster, CWS portefeuillehouder in het ABZ