De Stichting Vliegende Start (SVS), die het sleepvliegen faciliteert op Terlet, biedt sinds het seizoen 2019 voor jeugdige zweefvliegers de mogelijkheid om met een 50% korting sleepvluchten achter de SVS-Huksy ('PH-ELT') op Terlet te kunnen maken. Zo kunnen zij op een voordelige manier de sleepaantekening verkrijgen; dit dankzij een legaat dat de SVS van de Willem Dammers Stichting (WDS) heeft ontvangen. We noemen de regeling dan ook de WDS-regeling

Voorwaarden voor deelname aan de WDS regeling

Aan het gebruik van de WDS-regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden:

- De regeling staat open voor alle jeugdige zweefvliegers in Nederland.
- De maximumleeftijd om in aanmerking te komen voor deze regeling is 23 jaar.
- De uitvoering van de sleepvluchten is in handen van de SVS, gebruikmakend van het Husky sleepvliegtuig.
- De kandidaat dient tenminste 50 solostart gemaakt te hebben.
- Men meldt zich aan als kandidaat met een e-mail aan secretaris@slepenopterlet.nl onder vermelding van: voornaam, naam, geboortedatum, mobiel telefoonnummer, totaal aantal starts, aantal solostarts, zweefvliegclub.
- De vlieger ontvangt voor de uitgevoerde sleepvluchten een factuur van de SVS. Na betaling van deze factuur ontvangt hij/zij een terugbetaling van de helft van de sleepkosten.
- Sleepvluchten die onder de WDS-regeling vallen, zijn sleepvluchten met een instructeur voor het bereiken van de solo-sleepstandaard. Daarna vallen ook nog 3 solo-sleepvluchten en een examensleepvlucht onder de WDS-regeling.
- De SVS beoordeelt de proficiency van de instructeurs.
- De lesvluchten dienen in een relatief kort tijdpad (maximaal 3 maanden ) te worden gemaakt teneinde het leerproces niet door onvoldoende exposure te laten beïnvloeden.
- De SVS kan het aantal lesvluchten aan een maximum verbinden.
- Indien de zweefvlieger (reeds) een sleepaantekening bezit, mag hij/zij maximaal 2 sleepvluchten per seizoen maken om de vaardigheid bij te houden.

Deze regeling vervalt indien de SVS dit besluit, of indien de door de WDS ter beschikking gestelde gelden zijn geconsumeerd.

Je club moet deelnemer zijn aan DDWV, of..

Om te kunnen zweefvliegen op Terlet dien je lid te zijn van een Terletclub of een bij de KNVvL aangesloten zweefvliegclub die staat ingeschreven op Terlet als ‘gastclub’ voor doordeweeks vliegen (DDWV). Als je, als lid van de KNVvL, lid bent van een club die geen ‘gastclub’ is, kun je zelf een DDWV-jaarabonnement nemen of maximaal drie keer per jaar op een doordeweekse dag met een eigen kist of clubkist deelnemen aan DDWV. Dit laatste wordt ‘dagdeelname’ genoemd. Zie voor nadere informatie de DDWV-website

Mooi geregeld dank zij de Willem Dammers Stichting

De voorwaarden van de WDS-regeling staan vermeld op de website
van de SVS (onder het kopje Tarieven).

De SVS is zeer verheugd dankzij het legaat van de heer Dammers en de door hem opgerichte stichting jeugdige vliegers de mogelijkheid te bieden om op deze wijze tegen gereduceerd tarief te kunnen leren sleepvliegen