Door Hugo Ording

Op 18 november was de staf van de KNVvL CAO bijeen om een aantal belangrijke mutaties in de bemanning van deze erkende organisatie te formaliseren. Maar voor het zover was mocht Egbert Veldhuizen de bronzen KNVvL medaille ontvangen als erkenning voor het enorme werk dat hij verzet heeft voor het Nederlandse Zweefvliegen. Opleiding voor technici, examinering, licenties was het terrein waarop hij allerlei initiatieven tot een goed einde heeft gebracht. De CAMO naar CAO migratie was een heel zwaar onderwerp waaraan hij substantieel heeft bijgedragen.

Nieuwe personele bezetting

Een mooie carrière werd hiermee afgesloten voor Egbert. Hugo Ording heeft de functie van CAO Manager Airworthiness Review Staff, MARS, per 18 november op zich genomen. Hierdoor viel er een gat in het Inspectie Instituut en we zijn verheugd dat Peter van Horssen de functie van Kwaliteits Manager gaat vervullen.

Na een intensieve wervingsactie voor 2 nieuwe auditors bij het Inspectie Instituut komen Wim Hendriks en Vincent Steinmetz per 1 januari aan boord. En zo is, onder leiding van Tom Bunck, de gehele CAO organisatie weer op sterkte voor 2023.

Op deze bijkans klassieke foto: v.l.n.r. Peter van Horssen (Kwaliteits Manager), Alex Wijffels (Auditor), Egbert Veldhuizen (met medaille), Hugo Ording (MARS), Wim Hendriks (Auditor vanaf 1-1-2023), Tom Bunck (Accountable Manager CAO).

ACAM inspecties: leereffect verbeteren door rapporten te delen

ILT is actief met z.g.n. ACAM inspecties bij de clubs, waarbij de kwaliteit van het vliegtuigonderhoud getoetst wordt. Onze KNVvL CAO ontvangt graag de rapporten van deze toetsing. Helaas mag ILT deze rapporten om privacy redenen niet naar ons sturen. Bij deze het verzoek om ACAM rapporten op te sturen naar cao.zweefvliegen@knvvl.nl . Hier kunnen we van leren!

"Vertrouwen is goed, controle is beter..."

Helaas heb ik deze zomer bij 2 privé kisten moeten constateren dat de boorddocumentatie zwaar onvoldoende was. De directe oorzaak hiervan was dat de eigenaars van de kisten en de ARC-inspecteurs op goed vertrouwen handelden. Dat mag niet meer gebeuren …. controle dus.

Ik wens iedereen een nuttig en succesvol winteronderhoud,

Hugo Ording, MARS KNVvL CAO.