Steun KNVvL voor Vliegveld Hilversum

Maarten Haverkamp, onze voorzitter van de KNVVL, is vorige week al strijdvaardig aan de debat-tafel met een Hilversumse raadspartij verschenen. PvdA Hilversum wil graag 1.000 woningen bouwen op het vliegveld en VVD Hilversum wil een onderzoek starten of woningbouw een bijbehorende weg kan financieren.
Ook Gerda Drop van de afdeling ledenservice is hierbij namens de Hilversumse para's betrokken.

Communicatieplan Stichting Vliegveld Hilversum

De Stichting Vliegveld Hilversum (SVH) heeft samen met de besturen van de grote clubs, verenigingen en bedrijven van vliegveld EHHV een gezamenlijk communicatieplan besproken voor de komende 8 weken tot de gemeente-raads-verkiezingen.

Vincent Kager, secretaris van het Bestuur SVH, coördineert een en ander, zodat men samen maximaal effectief kan zijn in de gezamenlijke boodschap. De kern van deze boodschap is dat vliegveld Hilversum nationaal én lokaal nut heeft en noodzakelijk is in het netwerk van regionale vliegvelden.

De eerste nieuwsberichten van SVH worden goed gevolgd op website en Facebook, met veel bijval van zowel bewoners van Hilversum en andere politieke partijen. Maar er moet de komende weken nog veel meer gebeuren om de bewoners van Hilversum via een kieswijzer voor te lichten. Overigens is de Provincie Noord-Holland het bevoegd gezag. De Gemeente Hilversum is eigenaar van de grond en bepaalt het bestemmingsplan i.s.m. de Provincie.

Rol KNVvL

De rol van de KNVVL is van grote waarde om de belangen van de General Aviation, in het bijzonder ook die van zweefvliegers en skydivers te verdedigen. De bijdrage van Maarten afgelopen week is daarvan een goed voorbeeld. Zie ook: www.ehhv.nl/nieuws.