De CLR brengt voor met name de overlandvliegers twee Duitse Notams onder de aandacht voor de regio Niederrhein. Notam C1170/21 en C1054/21
Het gaat om een tijdelijke frequentiewijziging (t/m 30 juni) respectievelijk een tijdelijke wijziging van de CTR van Niederrhein (t/m 30 april).

Notam C1170/21
heeft een einddatum van 30 Jun 2021. Let wel, deze wijziging is inmiddels opgenomen in de Duitse VFR-AIP: GEN 0-33 datum 08 APR 2021 (zie bijlage). Hiermee heeft het tijdelijke karakter van de frequentie wijziging een permanente status gekregen.

De Notams

Notam C1170/21 heeft een einddatum van 30 Jun 2021. Inmiddels is deze wijziging opgenomen in de Duitse VFR-AIP: GEN 0-33 datum 08 APR 2021 (zie bijlage). Deze heeft dus inmiddels permanente status gekregen

Notam C1054/21
dit betreft de CTR van Niederrhein. Alhoewel er weinig activiteiten zijn, is en blijft het stukje luchtruim class D aan de noordzijde grenzend aan de CTR van Niederrhein WEL actief. Hier is een klaring van Langen voor nodig.

Bestand Type Grootte
GERMAN VFR AIP GEN 0 33 date 08 APR 2021 pdf 464,047 KB