Ruim anderhalf jaar geleden ben ik toegetreden tot het ABZ, het was logisch gezien mijn interesses dat ik Commissie Wedstrijd Selectie in portefeuille kreeg.
In de loop van mijn eerste ABZ jaar kwam naar boven dat CWS graag weer SION en TABOE praktijkweken op de rit kreeg. Helaas was er op dat moment geen (en nog steeds niet) coördinator Breedtesport en Talentontwikkeling binnen het CWS beschikbaar. SION valt onder breedtesport en TABOE, wat weer een niveau stap hoger is, valt onder talentonwikkeling.
Naast mijn ABZ pet heb ik toen de pet binnen het CWS opgezet van coördinator breedtesport en (stukje) talentontwikkeling en ben aan de slag gegaan.

Het liep niet allemaal niet zo vlot als ik gehoopt had.

Aan het begin van dit seizoen had ik vier clubs bereid gevonden om een SION week te organiseren, een week TABOE zat er dit jaar nog niet in.
Malden, Gelderse, Venlo en Salland waren de opties voor een SION week. De eerste SION week in mei bij de Gelderse was te kort dag om voldoende inschrijvingen te krijgen. Voor de deelnemers was het wel een leuke week, en op de aansluitende zaterdag werden er toch nog twee overlands gescoord. Gelukkig is nu de tweede SION week op Malden een groot succes geworden. Dank aan iedereen die een steentje bijgedragen heeft aan dit succes. Lees het verslag van deelnemer Gert Jan Vaessen.

Voor volgend jaar staan er weer zeker twee SION weken in de planning. Verder ga ik proberen om een TABOE week onder te brengen bij de ACvZ op Soesterberg. In het voorjaar heeft de ACvZ al een bestaande overland trainingsweek waar TABOE prima in zou passen. Eerste contacten zijn al gelegd, ik denk dat TABOE en de Amsterdammers met zoveel wedstrijdtalent onder de leden een prima kombinatie is.
Tenslotte heb ik het plan om komende winter de SION/TABOE theoriedagen die al jaren in de winter op Soesterberg gehouden worden te continueren en een eenheid te laten vormen met de SION/TABOE praktijkweken.

Met vriendelijke groet,

Nico Koster