Vrijdag 9 oktober was een spannende dag voor de KNVvL en de examencommissie Part66. Op deze dag vond een belangrijke audit plaats van ILT. Deze was beslissend of de KNVvL de EASA Part 66 L1 en L2 examens mag gaan afnemen.

De audit

Twee inspecteurs van ILT hebben samen met Wim Wansink (voorzitter examencommissie), Bert de Kort (secretaris Examencommissie), José Snoek-Charmant (uitvoering examens), Jacqueline Zwarteveen (beheerder documenten) en Ronald Termaat (accountable manager) alle facetten van het examen doorgenomen.

De strenge audit verliep prima en na wat kleine aanpassingen is er groen licht voor de examinering!

Het begon al in 2016

Deze examens werden voorheen door ILT zelf afgenomen. Onder andere door wijzigingen in de regelgeving heeft ILT ons verzocht (en hebben wij ook gevraagd) om de examens door de KNVvL af te laten nemen.

De eerste aanzet hiervoor stamt al uit 2016. Met een enthousiaste groep vrijwilligers, opgezet door de al even enthousiaste Egbert Veldhuizen, is begonnen met de invulling. Naast het inrichten van een examendatabase moesten er een handboek geschreven worden waarin alles afgedekt is wat met het afnemen van een examen geregeld moet zijn. Dit is uiteindelijk een flink document geworden.

Continuïteit examens

Nu we deze belangrijke stap gezet hebben, kunnen we in de eerste maanden van 2021 een theorie-examen voor zweefvliegtechnici volgens EASA PART 66 L1 en L2 gaan afnemen. Meer informatie hierover volgt zo snel mogelijk.

Met één examen zijn we er natuurlijk niet. Ook in het najaar en de komende jaren moeten we examens kunnen blijven afnemen. Belangrijk is de continuïteit van het technicus examen, immers zonder technici kunnen we uiteindelijk niet meer vliegen. Om die continuïteit van examens te borgen zouden we graag een aantal nieuwe examinatoren aan het team toevoegen.

Help jij zweefvliegend Nederland aan een nieuwe generatie technici? 

Bekijk de vacature en meld je aan!