Het centrale vliegveiligheids meldpunt (melden.vliegveiligheid.nl) dat in 2021 van start ging groeit gestaag door. In 2021 waren er 175 meldingen, in 2022 waren dat er al 238 en dit jaar werd er al 266 maal gemeld. Deze ontwikkeling komt (mede) doordat meer clubs zich aansluiten bij dit meld systeem maar ook door het gemak waarmee tevens voldaan kan worden aan de wettelijke eisen van het melden bij de juiste instanties. Dit laatste maakt het systeem erg makkelijk voor de individuele vlieger; voor de commissie veiligheid is het fijn om een goede database te hebben om de veiligheidsontwikkeling te analyseren.

.. er is nog meer mee te bereiken

Maar we zijn er nog niet. Het aantal meldingen in onze zweefsport ligt nog een stuk lager dan in de beroeps luchtvaart. Dat komt niet omdat we veiliger zijn want het aantal incidenten ondersteunt dat niet. Waar we nog winst kunnen behalen is dat potentieel onveilige situaties, die gelukkig niet tot schade leiden ook (meer) worden gemeld.

Voorbeeld: steile start. Wat zijn de oorzaken?

Een goed voorbeeld is een te steile start. We weten dat sinds 2000 er 5 dodelijke lier ongevallen waren waarbij een te steile start een rol speelde. Maar er zijn veel meer steile starts. En het is zeer goed dat de persoon in kwestie wordt aangesproken door een instructeur. Maar als er ook een melding komt met een (vermoedelijke) oorzaak dan kunnen we wat leren. Was het onverwacht hard weg lieren, speelde onbekendheid met de kist een rol of was de persoon zich de steile start helemaal niet bewust?

Als we hier aan gaan werken wordt het nog veiliger.