·
Op het gebied van de luchtvaartnota en luchtruimherziening is het ogenschijnlijk even stil. De luchtvaartnota is onder het demissionaire kabinet controversieel verklaard. Voor de luchtruimherziening is er op een aantal punten van de luchtvaartnota duidelijkheid nodig om verder te kunnen. Het proces ligt echter niet stil en minimaal vier keer per jaar worden de GA* partijen door het ministerie bijgepraat over de voortgang.

*GA: General Aviation


Wat gebeurt er nu?

Waar nu druk aan gewerkt wordt is onder andere een nota van antwoord op de (2200!) ‘zienswijzen’ die vorig voorjaar zijn ingediend.

Daarnaast wordt er gekeken of een vierde approach fix voor Schiphol (locatie in zuidoost Nederland!) überhaupt wel inpasbaar is in het hogere luchtruim; deze moet namelijk wel aan kunnen sluiten op het huidige routenet bij de buurlanden.

Ook had de commissie MER een aantal scherpe opmerkingen geplaatst over de tussentijds MER waar het ministerie wat mee moet doen (te vage doelstellingen was er één van).

We blijven geïnformeerd

Ons is keer op keer verzekerd dat er nog geen lijnen ingetekend zijn en dat wanneer er een conflictsituatie dreigt te ontstaan er contact gezocht gaat worden met de betreffende clubs of sectoren.