door Joop Swinkels

Zoals zoveel techneuten had ik een aantal limitaties op mijn AML licentie, zoals motoren, ELA1 vliegtuigen en kompas swing. Daar wilde ik graag vanaf. Dus ik ben eens gaan onderzoeken wat je hier allemaal voor moet doen. Dat blijkt reuze mee te vallen.

Motoren:
Je moet een Part 66 certificaat Module 8L (Power Plant) halen. De KNVvL organiseert twee keer per jaar AML examens. Dit bestaat voor Module 8L uit 48 meerkeuze vragen. Daarvan moet je er minimaal 75% goed hebben beantwoord. Daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. Studiemateriaal en wat je moet kennen is te vinden op https://www.brevet.aero/web/images/uploads/Part_66/Part66L_studietips_2022-2023/Syllabus_Studietips_8L_Motoren.pdf
ELA1 vliegtuigen:
Als je al een Part 66 AML hebt, en je wilt de limitatie motoren laten wegstrepen, kun je meteen de ELA1 limitatie opheffen. Je bent namelijk al bevoegd voor de andere dingen die je hiervoor moet doen.
Kompas swing limitatie:
Als je al een Part 66 AML hebt hoef je slechts 3 kompas swings te doen onder begeleiding van een AML-er die bevoegd is om swings te doen.

Procedure:

* Download het document "PRACTICAL EXPERIENCE SAILPLANES AND POWERED SAILPLANES, CAT. L1 AND L2" van de KIWA site (https://www.kiwaregister.com/getmedia/4493a898-4920-4bdd-a43c-c9fbb2cc4610/Practical-experience-Sailplanes-and-Powered-Sailplanes_cat-L1-and-L2.pdf), en vul de relevante items in.

* Download Form 19 van de KIWA site (https://www.kiwaregister.com/getmedia/5c28c9ff-d653-4c3b-8e2c-b7ff48c6cc94/application-part-66-AML-Register.pdf) en vul dit in.

* Verzamel alle benodigde CRS-en/Work Orders (training on the job, ondertekend door een bevoegde AML-er). De ELA-1 items die niet onder motoren vallen kun je zelf aftekenen, want daar ben je, als het goed is, zelf bevoegd voor.

* Scan alles in, ook eventuele certificaten, en stuur dit naar KIWA ([email protected]). Als je je AML ook wil laten verlengen voor 5 jaar moet je de werkzaamheden van de afgelopen 2 jaar meesturen. Je kunt hiervoor het logboek programma gebruiken, dat te downloaden is vanaf de site van de Commissie Technische Zaken.

* Je oude AML moet per post worden opgestuurd (Kiwa Register B.V. , Postbus 4, 2280 AA Rijswijk).

Dat is alles! Dus je moet wat studeren als je certificaten nodig hebt, en wat werkzaamheden verrichten die in het bovenvermelde KIWA formulier zijn aangekruist. Niet vergeten om de bijbehorende Work Orders te verzamelen.

Oké, het is een nogal 'technisch' artikel geworden.

Maar je zal er maar om verlegen zitten, een goede en bevoegde motortechnicus.. to fly or not to fly, een wereld van verschil!

Wil je meer weten, heb je nog vragen? Neem gerust contact op met Joop Swinkels of Egbert Veldhuizen.