Voorzichtig gaan we terug naar het normale leven. We vliegen weer en ook de wedstrijden komen voorzichtig weer op gang. Vorig seizoen en begin van dit seizoen zijn er echter veel wedstrijden niet door gegaan. Zowel in 2020 als in 2021 heeft er geen NK kunnen plaatsvinden.

De samenstelling van de nationale ladder en de selectie voor de kernploeg vindt plaats op basis van de wedstrijdresultaten van de Nederlandse vliegers. De NK-resultaten, de zogenaamde A-score, tellen daarbij zwaar mee. Overige wedstrijden (de B-score) tellen mee al naar gelang het niveau van de wedstrijd.

Hoe gaan we het doen voor 2022?

Omdat er in 2020 en 2021 geen NK’s hebben kunnen plaatsvinden, zullen voor de ladder en kernploeg-selectie de resultaten van de laatste twee wél gevlogen NK’s worden meegenomen. Dat zijn dus de NK’s van 2018 en 2019. Voor de B-score worden alle wedstrijden van 2018 tot en met augustus 2021 meegenomen. Nog te vliegen wedstrijden tot en met augustus 2021 tellen dus wel mee voor de B-score.

Standaard aanvullende procedure .. dit keer niet toepasbaar

Voor vliegers die om goede redenen niet kunnen deelnemen aan een regulier NK is het, op strikte voorwaarden, mogelijk een verzoek te doen om een andere wedstrijd als vervangende NK aan te wijzen en daarmee toch een A-score te verkrijgen. Omdat de NK’s in 2020 en 2021 geen doorgang hebben kunnen vinden, zal een dergelijk verzoek dit seizoen in ieder geval niet gehonoreerd worden.


Laten we hopen dat alle wedstrijden die nog gepland staan door kunnen gaan zodat ieder op zijn eigen niveau nog een mooie wedstrijd kan vliegen

Wie weet ..

Laten we hopen dat alle wedstrijden die nog gepland staan door kunnen gaan zodat ieder op zijn eigen niveau nog een mooie wedstrijd kan vliegen.

Op de site van de Commissie Wedstrijd en Selectie is alle informatie te vinden over eerdere ladders en kernploegen.