Eén van de uitvoerende taken die CWS heeft is het samenstellen van de diverse kernploegselecties.
We stellen de kernploegen zo samen dat optimale resultaten haalbaar zijn op Wereld- en Europese Kampioenschappen door de, namens de KNVvL afgevaardigde, vliegers.

Drie kernploegen

Ieder jaar bepalen we in de eerste helft van september de samenstelling van seniorenkernploeg, vrouwenkernploeg en de (aspirant)juniorenkernploeg. Voor eind september wordt dan de rangorde binnen de senioren kernploeg, vrouwenkernploeg en juniorenkernploeg vastgelegd. Deze rangorde is bepalend voor de kandidatuur van de uiteindelijke selectie en uitzending naar WK’s en EK’s

Bij de vrouwen en de junioren wordt er uit een beperkte vijver gevist. Bij het samenstellen van de vrouwenkernploeg en de junioren kernploeg kijken we met name naar de potentie om een acceptabel resultaat bij uitzending naar een WK neer te zetten.

Maar dan de senioren…

Het samenstellen van de senioren kernploeg is een complexere aangelegenheid. De seniorenkernploeg bestaat uit 12 vliegers waaruit de deelnemers aan de komende WK of EK worden geselecteerd. In het Top Sport Beleidsplan Zweefvliegen bijlage F ‘Regels en Procedures’ staat precies omschreven hoe de procedure is om uiteindelijke tot senioren kernploegselectie te komen, inclusief hoe de rangorde binnen deze selectie bepaald wordt. Komende winter nemen we bijlage F onderhanden om vast te stellen of de regelgeving nog voldoet aan de huidige tijd.

De nieuwe kernploegselecties zijn te vinden op de cws site.

Volgende keer weer zo'n mooie beker?