Door Hugo Ording

"Ken je dat? In het weekend een defect en het volgend weekend staat de kist er weer. Hoe kan dat? De kaboutertjes? Nee, de techneut.” Bescheiden, in stilte doen de techneuten hun werk.De CAO - en een Commissie

De meesten van jullie weten dat om te mogen vliegen met een zweefvliegtuig dit toestel onder andere over een ARC (Airworthiness Review Certificate) moet beschikken.

Dit certificaat wordt afgegeven door een CAO. Wel moet dan aan een behoorlijk aantal voorwaarden met betrekking tot technische regelgeving en onderhoud worden voldaan.

Om onze zweefvliegsport betaalbaar te houden worden de activiteiten hiervoor door vrijwilligers van onze clubs gedaan.

Naast de CAO, - waarvan de activiteiten van de KNVVL CAO worden uitgevoerd door vrijwilligers - is ook een technische commissie actief (CTZ) die taken uitvoert die essentieel zijn voor de clubs. Wat deze commissie zoal voor taken heeft staat in de tabel die je hier vindt als bijlage

Bestand Type Grootte
Tabel ctz pdf 84,607 KB

Egbert weg - wie pakt dit op?

Een van die vrijwilligers was Egbert Veldhuizen, die heel veel voor de cao heeft gedaan en een aantal van de belangrijkste taken die in de tabel staan heeft uitgevoerd. Maar helaas is hij gestopt met deze werkzaamheden.

Natuurlijk bedanken wij hierbij Egbert voor de enorme hoeveelheid werk die hij in de afgelopen jaren heeft verricht. Even een concreet voorbeeld: In de nieuwe regelgeving voor technici stond als eis om je bevoegdheid te houden - minimaal 50 dagen per jaar werkzaam als technicus!! Dat zou natuurlijk in onze praktijk totaal onmogelijk zijn. Egbert ging ermee aan de slag, zocht de juiste contacten binnen de FAI, vond uit hoe het in vergelijkbare landen in de praktijk werd gedaan - en de eis werd aangepast van 50 naar 2 dagen per jaar! Als dat niet de moeite waard was, dan weten we het niet meer.

Willen wij nu voorkomen dat dit soort belangrijke taken niet meer of gedeeltelijk worden uitgevoerd dan is er versterking van de vrijwilligers nodig.

De voorzitter van de commissie, wat Egbert ook was, coördineert en ziet toe dat de werkzaamheden uit de tabel worden uitgevoerd.

Wij zoeken dus vrijwilligers die deze taken op zich willen nemen.

Wil jij bijdragen aan dit belangrijke werk?

Heb je interesse om één of meerdere taken te willen gaan uitvoeren neem dan contact op en mail je interesse naar het volgende mail adres: secretariaat.zweefvliegen@knvvl.nl

Nogmaals: willen we voorkomen dat onze sport onbetaalbaar wordt doordat we naar commerciële partijen moeten om de luchtwaardigheid te behouden dan zal er actie moeten worden ondernomen.

Zoals gepresenteerd in de ALV van 1 november te Woerden kan de CTZ niet meer functioneren zonder de gevraagde aanvulling en dreigt een gevoelig verlies voor (toekomstige) technici bij het uitvoeren van hun toch al niet eenvoudige taken binnen de Nederlandse zweefvliegclubs.

Overigens kent de commissie geen reguliere vergaderingen maar komt alleen bij elkaar als dit strikt noodzakelijk is.

Grote clubs: ...

Opmerkelijk genoeg blijkt in de praktijk dat vooral veel vrijwilligers van de kleinere clubs landelijk actief zijn... we doen dan ook vooral een beroep op de technisch geïnteresseerden uit de grote zweefvliegclubs.