g-DTO, stand van zaken

Zoals gemeld in het nieuwsbericht van 19 december is een eerste bijeenkomst van de bij de g-DTO aangesloten clubs gehouden. Welke dat zijn zie je in onderstaand schema. De verdeling van zelfstandige DTO's en aangesloten bij de g-DTO is ongeveer 50%. Een paar clubs zijn nog geen DTO.

g-DTO kantoor

Het g-DTO kantoor bemenst door Frouwke Kuijpers draait op volle toeren om de vele vragen die er zijn te beantwoorden. Hoe dichter bij 8 april, hoe meer vragen. veel dingen zijn nog niet duidelijk. Gelukkig is de relatie met ILT goed en meestal kunnen de vragen snel beantwoord worden. Ook voor ILT is het nieuwe materie en is het soms zoeken geblazen waar het juiste antwoord is te vinden en te formuleren. Het g-DTO kantoor is er niet alleen voor de clubs die zijn aangesloten, ook de zelfstandige DTO's kunnen met hun vragen terecht bij het g-DTO kantoor.

g-DTO overeenkomst en huishoudelijk reglement

Tijdens de vergadering in december zijn ook de concepten besproken van overeenkomst en huishoudelijk reglement. De overeenkomst is nu definitief en rondgestuurd ter ondertekening door de clubs en de g-DTO-Rep en -HT.
Het huishoudelijk reglement (g-DTO-HH) wordt bekrachtigd in de eerstvolgende vergadering maar is al wel van kracht. In het g-DTO-HH is o.a. precies beschreven tot waar de uitvoerende bevoegdheid ligt van de g-DTO-HT (head of training) en ook andersom, wat mag de dep-HT allemaal? Voor dit laatste geldt dat daar waar in de regelgeving over Head of Training (HT) wordt gesproken, op lokaal niveau de dep-HT verantwoordelijk is. Hiervoor worden de dep-HT's gemachtigd en zij zijn op lokaal niveau geheel zelfstandig.

Website DTO zweefvliegen mét FAQ

Op de website van de KNVvL is een speciale plek ingericht voor informatie over het opleiden onder een DTO. Deze wordt regelmatig bijgehouden en hier komen ook de FAQ (Frequently Asked Questions) te staan.
Heb je vragen, check eerst even deze pagina.