"Dinsdag 4 juni 2024 19:30 op het KNVvL kantoor te Woerden zal de 1e ALV van 2024 plaatsvinden. Agenda volgt uiterlijk 2 weken voor de vergadering."

Tja.. maar wat heb ik als gewone zweefvlieger aan deze mededeling? Waar gaat het over; moet ik daar eigenlijk naar toe? Hoeveel zweefvliegers zijn er wel niet in Nederland?

Invloed op het beleid van de KNVvL Afdeling Zweefvliegen?

De afdeling Zweefvliegen is onderdeel van de KNVvL, die bij elkaar zo’n 14 000 leden heeft in 15 afdelingen. De KNVvL behartigt de belangen van iedereen die actief is in de ‘kleine luchtvaart’; ook wel Luchtsporten. En via de KNVvL zijn we ook aangesloten bij NOC*NSF.

In zo’n grote vereniging wordt de zeggenschap van de leden geregeld in de vorm van een Ledenraad. Lees ook: de ANWB, de vereniging Natuurmonumenten.. De Ledenraad is in principe 2x per jaar in gesprek met het Hoofdbestuur over het beleid, de begroting en de verantwoording. En natuurlijk ook de benoeming van bestuursleden. De leden van de Ledenraad komen uit de afdelingen, naar rato van het aantal leden. Het Hoofdbestuur bepaalt dat beleid uiteraard in samenspraak met de afdelingen: de afdelingsvoorzitters spreken namens hun afdeling. Bij ons sinds vorig jaar Johan Cnossen.

De ALV ( de Algemene LedenVergadering) van de afdeling Zweefvliegen

.. waarvoor de uitnodiging nu net is uitgegaan, vindt ook in principe 2x per jaar plaats. Het Afdelingsbestuur wordt daar gekozen (en ook de leden die de afvaardiging naar de Ledenraad vormen), er worden plannen voorgesteld die specifiek voor Zweefvliegen van belang zijn, de afdelingsbegroting en de verantwoording worden besproken. De afdeling telt zo rond de 3000 leden. Die komen dus ook niet allemaal; dat zou niet werkbaar zijn. Vertegenwoordiging gaat in ons geval via de clubbesturen.

De uitnodiging gaat dan ook standaard naar alle clubbesturen. Zij vaardigen 1 bestuurslid af, vaak de voorzitter of de secretaris. Zij overleggen met het Afdelingsbestuur over de voornemens en worden geïnformeerd over wat er zoal aan de orde is in de verschillende commissies (van Veiligheid tot Kunstzweefvliegen en Technische zaken). En als er gestemd moet worden: dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de clubvertegenwoordiger, gewogen naar het aantal leden per club! Zo is iedereen naar redelijkheid vertegenwoordigd. Je kunt dus binnen je eigen club invloed uitoefenen op het afdelingsbeleid.

En waarom staat die mededeling dan nu in de Nieuwsbrief? Die gaat immers naar alle individuele leden!

Het staat ieder lid vrij om de ALV bij te wonen. Je bent dan toehoorder maar we zijn wel degelijk ook geïnteresseerd in je mening – zo kunnen geluiden van de basis ook doorklinken. Je moet je dan wel even aanmelden, vanwege de logistiek ([email protected]). Maar stemrecht heb je niet; dat is in handen gelegd van je clubvertegenwoordiger.

We hebben tot nu toe niet consequent alle leden geïnformeerd over de ALV’s; dat willen we vanaf nu wel gaan doen. De datum komt in de ‘agenda’ van de Nieuwsbrief. De agenda van de ALV zal ook gepubliceerd worden op de KNVvL site.

Wil je meer invloed?

Word vrijwilliger in Afdelingsbestuur of Commissies! Er zijn interessante klussen te doen.

Bestand Type Grootte
CONCEPT Agenda ALV Zweefvliegen 4 Juni 2024 pdf 263,547 KB