De verzekeringscertificaten van (motor)zweefvliegtuigen uit het Nederlandse register worden direct naar de geregistreerde eigenaren gestuurd.

Je hoeft als Nederlandse eigenaar dit certificaat dus niet meer zelf op te vragen!

Voor privé personen heeft de KNVvL het certificaat naar het privé adres verstuurd zoals in het register vermeld. Voor alle clubs zijn de certificaten naar de bij ons geregistreerde secretaris gestuurd.

Dit is mogelijk gemaakt door de goede samenwerking met Inspectie Leefomgeving & Transport.

Wanneer een zweefvliegtuig niet in het Nederlandse register staat ingeschreven, dan dient de eigenaar c.q. club, zelf een nieuw verzekeringscertificaat aan te vragen.

Ook bij verandering van adres en/of eigenaar en bij een nieuwe inschrijving in het Luchtvaartregister dient de (nieuwe) eigenaar c.q. club, zelf een nieuw verzekeringscertificaat aan te vragen.

De verzekeringsvoorwaarden zijn terug te vinden op: mijn.knvvl.nl

Hierbij nog enkele belangrijke aandachtspunten:

  • Vraag het verzekeringscertificaten tijdig aan.
  • Het luchtvaartuig bezit een geldige BvL & ARC.
  • De eigenaar én piloten van het luchtvaartuig moeten lid zijn van de KNVvL.
  • Check na ontvangst van het certificaat de juistheid van de gegevens.
    Bij onjuistheden, contact opnemen met [email protected].
  • Het vliegen zonder WA verzekeringscertificaat is strafbaar in Europa.
  • Het toestel mag niet voor commerciële activiteiten ingezet worden.


Let op! Vul de gegevens netjes in. Check je huidige verzekeringscertificaat voor de juiste gegevens. Ook in 2020 hebben we 80% moeten corrigeren....

Ga hier door naar het Digitale Aanvraagformulier

cursief