Sinds het fysiek bij elkaar komen door Corona onmogelijk is geworden, wordt er heel wat digitaal vergaderd. Veel besturen en commissies hebben de ZOOM/TEAM/MEET etc. ontdekt. En laten we eerlijk zijn, het werkt! Elk nadeel heeft dan toch ook weer zijn voordelen. De bijeenkomsten zijn makkelijker te plannen en de opkomst is beduidend hoger.
Zo zijn bijvoorbeeld beide ALV's met behulp van het ZOOM account van de KNVvL gehost, beide keren met rond de 80 deelnemers, bij een fysieke vergadering worden deze aantallen niet gehaald. Ook de commissie vergaderingen gaan digitaal prima.

Nieuw zijn beide kennis-sessies die afgelopen week hebben plaatsgevonden. De introductie cursus voor de RT instructeurs en het Webinar Part SFCL door Victor Telkamp (CIZ)

Webinar Part SFCL

6 november gaf Victor Telkamp een Webinar over PART-SFCL, de nieuwe regelgeving van EASA. 42 deelnemers luisterden naar het verhaal van Victor.

In een 1,5 uur durende sessie kwamen de wijzigingen aan bod ten opzichte van het zwaardere PART FCL. Doel van de wijziging is het “minder zwaar” maken van de relevante regelgeving voor het zweefvliegen. Part FCL blijft inhoudelijk ongewijzigd, alleen worden alle verwijzingen naar zweefvliegen overgeheveld naar de SFCL.

Sommige dingen zullen even wennen zijn, de privileges hoeven alleen nog maar in het logboekje te worden afgetekend, geen aantekening meer op het brevet. Wel makkelijker, maar niet altijd even duidelijk.
Vanaf nu wordt er alleen nog maar een SPL uitgegeven, een LAPL-S blijft nog wel geldig. Ook zijn er eenvoudigere eisen voor instructeurs en examinatoren. Een vereenvoudiging is bijvoorbeeld de halvering van de duur van de FI(S) Refresher. Van twee dagen naar één dag, eens in de 3 jaar, maar dan wel verplicht. Het kan niet meer vervangen worden door een AoC. Ook noemenswaardig is Aerobatics, dit is voortaan onderverdeeld in Basic en Advanced. En zo zijn er nog veel meer dingen gewijzigd.

Sailplane Rule Book

Dit alles staat netjes opgeschreven in het Sailplane Rule Book
Deze publicatie bevat de van toepassing zijnde regels en voorschriften voor het gebruik (air operations) en certificatie van zweefvliegtuigen en zweefvliegers.

vOPS (Part-SAO)
vFlight Crew Licensing (Part-SFCL)

Direct naar de pdf: link
… en de pagina bij EASA waar die te vinden is staat op: link

Victor Telkamp in actie tijdens het Webinar Part SFCL