IGC

Van 4 tot 7 maart, drie dagen, tussen 13.00 en 15.30 uur, vond de virtuele FAI-IGC vergadering plaats. Positief effect van deze virtuele setting was een duidelijk hogere opkomst.

IGC staat voor de International Gliding Committee en is de FAI sportcommissie voor zweefvliegen, vergelijkbaar met de afdeling Zweefvliegen binnen de KNVvL. FAI is de wereldbond voor alle luchtsporten. Jaarlijks, altijd begin maart, vergadert deze commissie over allerlei zaken. Veel items zijn sport gerelateerd, zoals de regelgeving voor wedstrijden en prestatiebrevetten.
Maar ook nieuwe ontwikkelingen worden in de gaten gehouden. Zoals het E-vliegen en het gebruik van nieuw ontwikkelde software programma’s en vluchtcomputers. Daarnaast is de IGC nauw verbonden met het OSTIV, de internationale wetenschappelijke tak van het zweefvliegen. Rode draad bij dit alles is de veiligheid.

COVID 19

Hot item was natuurlijk wat te doen met de Wereld- en Europese Junioren Kampioenschappen in Duitsland, Frankrijk en Litouwen komend jaar tijdens de pandemie. Alle organisatoren zijn naast de normale hectiek rondom een dergelijke wedstrijd, heel druk bezig te voldoen aan aanvullende eisen van de nationale overheid, zoals testapparatuur, plaats voor besmette personen etc.. Het is nog steeds onzeker of deze kampioenschappen doorgaan. Per land zal dit verschillen, afhankelijk van de nationale regelgeving en de actuele situatie van het virus zelf.

Besluiten

Een samenvatting van de genomen besluiten vind je hier .
Na vier jaar als President van de IGC te hebben gefunctioneerd, vertrok Eric Mozer (USA) naar het FAI hoofdbestuur (Executive Board), Peter Eriksen uit Denemarken neemt het stokje over.. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring (EGU/EAS), weet beroepshalve alles over luchtruim, daarnaast is hij nog steeds een verdienstelijk wedstrijdvlieger op internationaal niveau.
Frouwke Kuijpers werd eervol benoemd tot 1st Vice President. Het IGC bestuur (Bureau) bestaat verder uit 5 Vice Presidents, een secretaris en een penningmeester.

Actie

Het nieuwe IGC bestuur gaat vaker virtueel bij elkaar komen hetgeen het besluitvormingsproces zeker slagvaardiger maakt. De eerste bestuursvergadering heeft al plaatsgevonden, enkele actiepunten zijn:

 • Het creëren van een nieuwe vergaderstructuur voor de jaarlijkse Plenary waarbij meer tijd ingeruimd gaat worden voor inhoudelijke discussies met meer interactie tussen de afgevaardigden van de verschillende landen. En hoe de online vergadermogelijkheden hierbij toe te passen.
 • IGC trackers.
  De afgelopen 2 jaar is er druk gewerkt aan de IGC trackers: dit zijn trackers die gecodeerde signalen versturen, gebruik makend van het OGN netwerk. Voor anderen dus niet meer bruikbaar om posities van vliegers door te geven. Dit systeem gaat gebruikt worden voor PR doeleinden en, in geval van een incident, ook voor veiligheidsgerelateerde zaken.
  Wat is er eigenlijk mis met echte live tracking?
  Enerzijds worden de persoonlijke skills van de vlieger geëlimineerd. Op de grond zitten mensen als verkeersleiders achter de computer de piloten te 'awacsen' hoe te vliegen. Anderzijds zetten de piloten hun FLARM uit omdat via het OGN netwerk de teams werden voorzien van hun actuele posities.
  FLARM wordt nu enkel weer een anti-botsing systeem dat in de speciaal hiervoor ontwikkelde westrijdmodus gezet kan worden.
  Bij de WK's in Stendal en Montlucon zullen deze trackers voor het eerst gebruikt gaan worden.
 • Er worden op korte termijn twee virtuele workshops georganiseerd.

  Workshop 1)
  Deze is bedoeld voor alle stakeholders van de W- en EK’s 2021 om te bespreken hoe de nieuwe regels m.b.t. de Annex A rule 5.3 External aid to competitors te interpreteren en te implementeren. Dit is al jarenlang een heikel punt, met als dieptepunt vorig jaar het (mis?)gebruik van de livetracking informatie van de wedstrijdorganisatie bij het vrouwen WK in Australië. Een hoger beroep hierover loopt nog steeds. Wat bijvoorbeeld te doen met het gebruik van mobiele telefoons?

  Workshop 2)
  De andere workshop gaat over het toepassen van (IT) hulpmiddelen om incidenten te analyseren, zoals de Proximity Analyse Tool, See You en de app Flytool competition. Door deze drie te combineren kan er een goede analyse gemaakt worden van enerzijds individueel vlieggedrag, anderzijds van de totale situatie van risicovolle situaties. Deze workshop wordt speciaal georganiseerd voor de Stewards en Safetymanagers van de grote wedstrijden.