Terlet, 24 februari 2024 ‘s avonds

Voorzien van een feestelijk glaasje bubbels lopen de leden één voor één de verlichte hangar binnen om zich glunderend van trots te scharen rondom het fonkelende zweefvliegtuig.

Daar staat ze! De E9, één van onze twéé spiksplinternieuwe ASW-28b’s.

De droom van mooie vleugels

Na decennia trouwe dienst, eerst voor brevethouders en later voor onze solisten, waren onze twee LS4a’s, E9 en E10, toe aan opvolging. Opvolging die beter aan zou sluiten bij de wensen en ambities voor onze solisten. Twee zweefvliegtuigen van hetzelfde type die voldoen aan onze eisen voor veiligheid en goed passen in onze moderne vloot met prestatie-vliegtuigen.

Een jarenlange zoektocht in de huidige markt van bestaande vliegtuigen leverde niets op.

Onverwacht goede vliegcondities

In het najaar van 2022, aan het eind van het vliegseizoen, schoven een aantal belangrijke puzzelstukjes op de juiste plek. De markt voor de LS4a’s bleek zeer gunstig en er was een passend type zweefvliegtuig op de markt: de ASW28b van fabrikant Schleicher. Een uitstekend ontwikkeld oog van een zeer ervaren en deskundig clublid zag de potentie.

Vluchtplanning voor een ambitieuze vlucht

Binnen enkele dagen vormde zich een ambitieus plan met voor onze club unieke elementen. Het verkopen van beide LS4a’s na afloop van het vliegseizoen 2023. Het nog in 2022 aanschaffen van nieuwe vliegtuigen. Niet één voor één, maar twee tegelijk. En beide nog in 2023 afgeleverd.

Voorbereiding

In de daaropvolgende paar weken werd toegewerkt naar een gedegen maar spannend voorstel aan de leden. De fabrikanten van de vliegtuigen, aanhangers en instrumenten bleken zeer bereidwillig in onze voorwaarden voor succes. Een plan voor gedeeltelijke voorfinanciering door leden kreeg vorm. Subsidieregeling BOSA werd uitgespit

De start

26 november 2022, de najaarsvergadering. Het gevleugelde plan werd ter goedkeuring voorgelegd aan de tot dan toe nog grotendeels onbewuste leden. Uitstel van een besluit zou het plan onhaalbaar maken. De voorwaarde is niet alleen goedkeuring voor de aanschaf, maar ook bereidwilligheid t.a.v. de voorfinanciering. Tot ieders enthousiasme en opluchting van het bestuur blijken beiden in ruime meerderheid aanwezig. Het voorstel wordt aangenomen!

Aanhaken, tip omhoog, licht, kabel strak, acceleratie naar vliegsnelheid en daar vliegt ze!

Vluchtverloop

Na een uitstekende start eind 2022 met de bestelling van de vliegtuigen, aanhangers en instrumenten, voldoet het weer helaas niet overal aan de verwachting. De BTW-plicht schermt tot in augustus 2023 de zon af. Daarna volgt alsnog de aanvraag voor de BOSA subsidie. Onvoorziene reparaties aan een LS4a en een aanhanger vertragen de verkoop en brengen onverwachte kosten met zich mee. Ook de aflevering van de twee ASW28b’s loopt enige vertraging op. Maar er worden flinke kilometers afgelegd en de opdracht vordert gestaag.

De landing

Op 11 januari 2024 mogen we de nieuwe E9 verwelkomen op Terlet, en op 8 februari volgt de nieuwe E10. Prachtig zijn ze! Het team technici werkt sindsdien hard aan het inbouwen van de instrumenten en het vliegklaar maken van beide fonkelnieuwe ASW-28b’s.

De doop

24 februari 2024, een kleine 17 maanden nadat het deskundige lid de potentie van de condities zag. Het bestuur, in nieuwe formatie, nodigt de in groten getale aanwezige leden na afloop van de ALV uit voor de doop in onze hangar. Een volle maan staat aan de hemel, sterren fonkelen, en in de verlichte hangar staat de E9 in vol ornaat klaar.

In een bijzonder verhaal over Jan Deelen en zijn vrouw Corrie, vertelt Rob Looisen over de Gelderse familie en de Gelderse jeugd die zij als hun kinderen beschouwden. De kinderen waar zij met het Jan Deelenfonds steun aan wilden geven. Zo ook in een bijdrage aan deze gloednieuwe vleugels voor onze solisten. Ter nagedachtenis aan hen beiden, die bij leven én daarna zoveel voor de GeZC betekenden, heeft de nieuwe E9 de naam Jan gekregen, en de nieuwe E10 de naam Corrie.

Trots en dankbaar

De Gelderse familie is onvoorstelbaar trots op het behalen van dit prachtige resultaat voor de komende decennia, en ze is dankbaar. Voor het werk en de steun van de vele leden en het meewerken van de fabrikanten. Zij brachten deze droom over mooie vleugels voor onze solisten tot werkelijkheid.