Door Hugo Ording, Kwaliteitsmanager cao

Beste Technici en bestuurders,

€250.000+ is de economische waarde per jaar van onze KNVvL CAO. Dit gigantische bedrag wordt jaarlijks op vliegtuigonderhoud bespaard door 3 CAO stafleden, 3 auditors, 1 parttime administrator en 70 ARS inspecteurs bij de clubs omdat zij samen de jaarlijkse ARC-verlengingen verzorgen. Hierbij worden meer dan 500 club- en privé vliegtuigen gekeurd. In onze sport moeten soms bergen werk verzet worden door bestuurders, stafleden en commissies op allerlei terrein; opleiding/instructie, luchtruim, brevettering, techniek, enz. enz. om onze geweldige sport in stand en betaalbaar te houden. In de techniek is recent zo’n berg werk verzet om door te kunnen met de nieuwe CAO zoals voorgeschreven door EASA. Hiermee kunnen we weer jaren voort, (de CAMO heeft 12 jaar optimaal gefunctioneerd).

Dat is een goed perspectief……….MITS

MITS: we de sleutelposities vervuld hebben

Beste technici en bestuurders, er is een flinke “mits”; de CAO moet bemenst zijn met 'personeel' zoals overeengekomen. Wij hebben een erkenning op basis van een overeenkomst met ILT waarin wij ons gecommitteerd hebben aan bemensing en te leveren kwaliteit. Dit is zeker niet vrijblijvend!

Op 1 april j.l. is de functie van Manager Airworthiness Review Staff vacant geworden en die moet zo snel mogelijk worden ingevuld. De MARS (Manager Airworthiness Review Staff) functie, zie omschrijving, bestaat grofweg uit 2 delen:

1. Het beheer en bewaken van de Continuing Airworthiness procedures en het informeren van de AR-staf hierover.
2. De 'Personeels Chef', zoals ik dat noem, van de CAO.

Deze functie kan bijna geheel on-line uitgevoerd worden. Waar het in het bijzonder om gaat is dat we het beheer van de Continuing Airworthiness procedures (en informatie daarover) ondergebracht hebben. De 'Personeels Chef' functie kan eventueel anders ondergebracht cq. herverdeeld worden binnen de CAO. Voor de informatieverstrekking wordt gebruik gemaakt van de CTZ website. De MARS besteedt enige uren per maand/week aan het beheer van de procedures.

Twee jongere auditors..

Ik, Hugo Ording dus, ben inmiddels aan mijn 10de jaar begonnen als coördinator van het Inspectie Instituut en ik ben er trots op een steentje te mogen bijdragen. Op korte termijn is dat in orde, maar op langere termijn is het belangrijk dat we weer jongere auditors aantrekken. Daarom hierbij het dringende verzoek voor 2 aspirant auditors. De functieomschrijving vind je hier, de tijdsbesteding is ca. 10 dagen per jaar.

Voor beide functies, MARS en Auditor wordt een zorgvuldig inwerktraject aangeboden.

Wanneer wij niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen, personeel en/of kwaliteit, komt onze CAO erkenning mogelijk te vervallen wat aanzienlijke financiële gevolgen zal hebben voor de Nederlandse zweefvliegclubs (die € 250.000,- dus). Daarbij gaat bovendien één van de bergen werk die verzet is geheel verloren.

Ik zie daarom met grote belangstelling reacties tegemoet en reken op jullie.

Groet, Hugo Ording, kwaliteitsmanager KNVvL CAO. (hwording@gmail.com)

Bestand Type Grootte
MARS functiebeschrijving pdf 90,944 KB
Auditor CAO pdf 90,783 KB