Als CVZ zijn we de afgelopen tijd in samenwerking met Comaxx bezig geweest met de bouw van een meldportaal voor zweefvliegers. Dit in overleg met het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV).

We liggen op dit moment op schema voor de geplande ‘go-live’ op 1 april. Dat betekent dat je vanaf dat moment niet meer als zweefvlieger op verschillende plekken je melding hoeft in te dienen, maar dat je na het melden op www.vliegveiligheid.nl klaar bent. De website zorgt ervoor dat je melding automatisch terecht komt bij het ABL, de club, de CVZ en waar van toepassing de OvV. De website helpt je ook met het bepalen naar welke instanties de melding gestuurd moet worden om aan de wettelijke eisen te voldoen.

Het blijft je eigen besluit – al dan niet anoniem

Als melder blijf je altijd de persoon die uiteindelijk besluit waar je melding naar toe gaat voordat ze verstuurd wordt. Ook zal het mogelijk zijn om (bijvoorbeeld op het veld) kort een beschrijving van het voorval te maken en om later, via een persoonlijke link, je melding verder af te ronden met extra informatie. Er is ook een mogelijkheid om verschillende voor ons relevante bestanden te uploaden zoals IGC-files.

Als je er niet voor kiest om een volledig anonieme melding te maken dan kan er via het portaal ook contact met je worden opgenomen als dat nodig blijkt om bijvoorbeeld een follow-up of nader onderzoek te coördineren. Nadat een melding bekeken-, eventueel nader onderzocht- en gesloten is kun je als melder ook terugkeren naar je melding en bijvoorbeeld het eindrapport inzien.

Nu een vereenvoudiging voor zweefvliegers. Straks kunnen ook andere luchtsporten aanhaken.

We hopen het melden hiermee gemakkelijker en toegankelijker te maken, een ‘one-stop shop’ voor zweefvliegers binnen een vertrouwelijke en veilige omgeving. De website is zo gebouwd dat andere luchtsporten, als daar interesse voor is, in de toekomst ook op dit platform aan kunnen sluiten. De eerste reacties van het ABL en de OvV zijn in ieder geval erg positief en we zien veel verdere mogelijkheden in de toekomst.

In 2020 al ontwikkeling naar ‘meer melden’

Het melden is en blijft een aandachtspunt voor zweefvliegers hoewel we over 2020 al een significante stijging van het aantal meldingen zien. Hoewel de gevolgen van een lagere currency en andere effecten wegens COVID en de verstoring van het vliegseizoen hier ook een rol in zullen spelen, lijkt deze stijging vooral ontstaan door een andere kijk op melden en het meer onderling delen van deze meldingen. Deze ‘reporting culture’ is waar we als veiligheidsmanagers, besturen en CVZ voor staan.

.. en dit wordt 'm: