Het is vanaf nu mogelijk om een opleiding tot EASA examinator zweefvliegen (FE(S) te volgen. Daartoe heeft de Commissie Instructie Zweefvliegen (CIZ) een trainingsprogramma ontwikkeld dat door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is goedgekeurd. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel.

De praktijk opleiding

Zelfstandige DTO’s kunnen, als zij aan de voorwaarden voldoen, deze opleiding declareren bij ILT. De bij de g-DTO aangesloten clubs kunnen al gebruik maken van het trainingsprogramma omdat deze al gedeclareerd is via de g-DTO.
Dit betreft dan de praktijkopleiding.

Voor meer details hierover kan men het Trainingsprogramma Flight Examinator Sailplane (TP FE(S)) op de website van de CIZ raadplegen, of klik hier om rechtstreeks naar de site te gaan.

De theorie opleiding start 15 oktober aanstaande!

Het theoriedeel wordt door ILT verzorgd, middels een Initial Examiner Course FE(S).

De eerste keer zal deze herfst al plaats vinden, en wel op zaterdag 15 oktober 2022. De volgende theorie cursus FE(S) zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2023 vallen.

Pilot Praktijkopleiding 24 - 28 oktober, Terlet

De CIZ organiseert dit najaar een pilot voor de praktijkopleiding in de week van 24-28 oktober 2022 bij de Gelderse Zweefvliegclub (GeZC) op Terlet, onder de vlag van de g-DTO. Deze keer zullen alleen de modules zweefvliegbrevet (SPL) en instructie (FI) voor examinator worden aangeboden. De module Touring Motor Glider (TMG) volgt later.

Deelname

Om aan de praktijkopleiding te kunnen deelnemen dient men wel de Initial Examiner Course FE(S) van ILT gevolgd te hebben. Opgave kan bij de secretaris van de CIZ als men aan de voorwaarden uit het Trainingsprogramma voldoet. In dit geval kun je mailen naar secretaris.ciz@zweefvliegen.or....