Na een opstartperiode met Noah Verhoef als tijdelijk voorzitter is de commissie veiligheid zweefvliegen (CVZ) op zoek naar een bevlogen opvolger. We zijn op zoek naar iemand die het belang van veiligheid als een van de randvoorwaarden voor onze mooie sport inziet en zich wil inzetten voor de verdere ontwikkeling daarvan.

Deskundige en gemotiveerde commissieleden

Als voorzitter neem je de leiding over een commissie met toegewijde leden met kennis van zaken. Je zet in overleg met het afdelingsbestuur zweefvliegen (ABZ) en de commissieleden de lijnen uit op het gebied van veiligheidsbeleid en draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan.

We zijn op zoek naar iemand die een moderne visie op vliegveiligheid onderschrijft met aandacht voor onder andere een goede veiligheidscultuur, melden, menselijke factoren en het belang van constructieve samenwerking.

Alles in samenwerking..

De CVZ opereert in samenwerking met clubs en hun veiligheidsteams, andere commissies, de KNVvL en haar afdelingen, maar ook met partners zoals ILT, ABL, OvV en het OM. Als voorzitter ontwikkel je deze relaties en zorg je voor een goede samenwerking om vliegers en clubs te ondersteunen bij het verhogen van de vliegveiligheid.

Tot slot: we zoeken iemand die in staat is om creatieve oplossingen te bedenken en niet schroomt om zelf mee te werken binnen de commissie.

Belangstelling of een suggestie?

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan contact op met veiligheid.zweefvliegen@knvvl.nl