Met dit nieuwsbericht updaten we jullie graag over het reilen en zeilen binnen de Commissie Veiligheid Zweefvliegen (CVZ). Om te beginnen is onze internetpagina verhuisd naar Zweefportaal, je kunt onze publicaties, contactinformatie e.d. nu vinden op cvz.zweefportaal.nl, met dank aan Ben Hiemstra en Frank Schellenberg.

Twee recente publicaties betreffen onderzoeken naar een Niet Standaard Nadering en Landing Duo Discus T, Turbo gerelateerd / resp. idem met een Discus bT. Leerzaam voor degenen die (regelmatig) met een turbo vliegen..

Melden

We maken graag van de gelegenheid gebruik om de aandacht te vestigen op een recente publicatie van het European Aviation Safety Agency (EASA) over het melden van voorvallen. Op 8 oktober heeft EASA het document Easy Access Rules for Occurrence Reporting (Regulation (EU) No 376/2014) gepubliceerd.

In dit document heeft men in een gemakkelijker te lezen format de regelgeving omtrent melden, analyse en tergkoppeling m.b.t. luchtvaartvoorvallen opgeschreven. We raden iedereen maar met name veiligheidsteams/-managers aan om het document door te lezen.

Het document is hier te vinden: https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/occurrence-reporting-rule-book-easy-access-rules

Waar zijn we als CVZ op dit moment mee bezig?

Naast het feit dat we samen met clubs meldingen verwerken en zo nodig onderzoek doen zijn we ook met andere projecten bezig: we werken onder andere samen met de OvV en het ABL/ILT aan het gemakkelijker maken van melden in Nederland. Hierbij is het hoofddoel een simpele vorm van melden waarbij gestreefd wordt naar één loket.

Ook zijn we bijvoorbeeld samen met LVNL, de commissie Luchtruim en Radio (CLR) en andere partijen in gesprek over het verminderen van laagvliegende vliegtuigen in de buurt van zweefvliegvelden en lierbanen. Daarnaast zijn we met dezelfde partijen bezig met het in kaart brengen van manieren om luchtruimschendingen te voorkomen.

Elke maand een artikel, en jaarlijks een SMS dag

Daarnaast streven we ernaar om elke maand een longread te publiceren over een veiligheid gerelateerd onderwerp; de publicatie van oktober laat echter nog even op zich wachten.

Ook zijn we bezig met de organisatie van een SMS-dag. De Corona maatregelen maken de wijze waarop dit in voorgaande jaren ging dit najaar niet mogelijk dus kijken we naar de andere mogelijkheden. De veiligheidsmanagers zullen daar binnenkort meer informatie over ontvangen.

Contact met de Commissie Veiligheid?

We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je vragen of suggesties hebben dan kun je een mail sturen naar veiligheid.zweefvliegen@knvvl.nl

Met vriendelijke groet,

De Commissie Veiligheid Zweefvliegen - CVZ