.. en de CIZ heeft trouwens ook nog ruimte voor 'gewone' leden die wel instructeur zijn

De CIZ is al enige tijd op zoek naar een secretaris. Uitgangspunt was tot nu toe dat alle leden van de CIZ, dus ook de secretaris, instructeur zouden moeten zijn.

Secretaris CIZ hoeft geen instructeur te zijn

Inmiddels hebben de gedachten zich verder ontwikkeld: voor de secretarisfunctie zijn andere kwaliteiten belangrijker dan het zijn van Instructeur. Vanzelfsprekend is affiniteit met het instructieproces wel van belang, maar we zoeken nu vooral iemand die het administratieve proces van de commissie organiseert, van vergaderingen voorbereiden en vastleggen tot en met de verzorging van de IT hulpmiddelen zoals (Google) drives en webpagina’s.

Waarom is dat interessant?

Lid van de CIZ zijn, betekent dat je meehelpt aan actualiteit en kwaliteit van de instructie voor alle Nederlandse zweefvliegers en clubs. Je zit in het web waar EASA regels worden omgezet naar de praktijk van instructie – en omgekeerd, op basis van de ervaring uit de praktijk, gewerkt wordt aan het beter bruikbaar maken van regelgeving. Er worden dan ook vanuit CIZ contacten met ILT en EASA onderhouden.


Het is vrijwilligerswerk; je onkosten worden vergoed.

Heb je belangstelling? mail aan secretariaat.zweefvliegen@knvvl.nl