De overgang van onze KNVvL CAMO naar CAO gaat definitief door per 1 december. We hebben daarvoor mondeling toestemming van ILT. Dit houdt tevens in dat per 1 december onze huidige CAMO NLMG.8065 ophoudt te bestaan. Na deze datum kunnen dus geen ARC documenten van de CAMO worden uitgegeven. Om vanuit de nieuwe CAO NL.4403 ARC documenten uit te geven zullen de huidige ARC inspecteurs een omscholingscursus moeten volgen. De data van deze cursussen zijn vastgesteld

Cursusdata, aanmelden en aanstellingsbrief

De data van deze cursussen zijn:

- Vrijdag 10, 17 december, 14 januari 2022 van 18.00u - 22:00 u

- Dinsdag 14 december en 11 januari 2022 van 18:00u - 22:00u, en op

- Zondag 16 januari 2022 van 13:00u -17:00u

Je kunt je opgeven als je dit nog niet hebt gedaan bij Hugo Ording via e-mail: hwording@gmail.com

Na afloop van de cursus krijg je je aanstellingsbrief tot ARS (Airworthiness Review Staff) uitgereikt, en mag de ARS vanaf dat moment de nieuwe ARC documenten uitgeven.

Historische vliegtuigen Annex 1 blijven nog even...

Voor Annex I vliegtuigen (de historische vliegtuigen) blijven nog even dezelfde regels gelden. Wel mogen ook de eigenaren zelf een onderhoudsprogramma maken. Zij hoeven dat niet meer door een AMPI te laten goedkeuren.